Strona główna > Referencje

 

Referencje

Wdrożyliśmy system Comarch ERP Optima u około 1600 małych i średnich firm, a także system Comarch ERP XL u ponad 100 dużych przedsiębiorstw. Ponadto wdrożyliśmy ponad 3000 podpisów kwalifikowanych CERTUM. Poniżej znajdą Państwo kilka wybranych najciekawszych referencji, które otrzymaliśmy od naszych klientów. 

,,Wdrożenie przeprowadziła firma CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. System Comarch ERP XL został skonfigurowany zgodnie ze zdefiniowanymi w ramach analizy potrzebami. Wdrożenie w pierwszej fazie objęło moduły: Sprzedaż, Zamówienia, Import, Kompletacja, Księgowość, Środki Trwałe. W drugim etapie zrealizowano implementację platformy analitycznej Business Intelligence Comarch ERP XL z kompletem analiz dziedzinowych […]. Firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. wykazała się profesjonalizmem w trakcie konfiguracji systemu, projektowania oraz implementacji rozwiązań wdrożeniowych, w pełni potwierdzając najwyższy poziom kwalifikacji.

 

Dragon

„Zespół wdrożeniowy CDN-Partner w Krakowie wykazał się dużym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem w procesie implementacji systemu Comarch ERP XL. Merytoryczna wiedza i doświadczenie wdrożeniowe zespołu CDN-Partner, pozwoliły na swobodną komunikację podczas wdrożenia oraz zapewniły wsparcie po wdrożeniu. Dzięki elastyczności, dużej skalowalności i możliwości rozszerzania systemu Comarch ERP XL o rozwiązana dedykowane, DRAGON uzyskał możliwość dostosowania systemu do własnych indywidualnych potrzeb, jak również możliwość jego rozbudowy o funkcjonalności niestandardowe.”

,,Wśród systemów informatycznych naszą uwagę zwrócił system Comarch ERP XL zaprezentowany przez firmę CDN-Partner w Krakowie. System ten, na tle konkurencji wyróżnił się wielomodułową architekturą oraz możliwością sukcesywnego wdrażania i dostosowywania kolejnych narzędzi informatycznych wraz z rozwojem naszej firmy i wzrostem jej potrzeb.

Margaret sp. z o.o.

 

,,Zdecydowanie polecamy program Comarch ERP Optima jako stabilny i funkcjonalny program do zarządzania działalnością oraz firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego, zarówno w zakresie zakupu oferowanych rozwiązań, ich wdrożenia, jak i długoterminowej współpracy.

InPost

,,Firma wybrała system Comarch ERP XL. Rozwiązanie to dostarczało wymagane funkcjonalności, a cechująca je elastyczność pozwalała na dostosowanie do specyficznych potrzeb. Istotnym argumentem była dbałość producenta tj. Comarch S.A. o systematyczny rozwój, jak też zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Wdrożenie przeprowadziła firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. System Comarch ERP XL został skonfigurowany zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej, w ramach analizy potrzebami. Sprawnie przeprowadzone zostały szkolenia.

„W toku wdrożenia zostały zoptymalizowane i zautomatyzowane działania firmy z kontrahentami, zarząd firmy uzyskuje bieżące, pozwalające na szybkie podejmowanie decyzji informacje o pracy wszystkich działów firmy. Kolejnym etapem wdrożenia będzie implementacja platformy analitycznej Business Intelligence Comarch CDN XL, która dostarczy wielodziedzinowych analiz controllingowych. Wdrożenie przeprowadziła firma CDN Partner w Krakowie sp. z o.o., wykazując się w pełni zasługującym na uznanie profesjonalizmem.

„Firma z powodzeniem pracowała na oprogramowaniu CDN Klasyka. Rozwój działalności, związane z tym wyzwania skłoniły Zarząd do decyzji wprowadzenia systemu, który w pierwszej fazie umożliwi optymalizację pracy działu Księgowość – Finanse, w kolejnych, jako zintegrowane rozwiązanie do zarządzania całością zasobów, obejmie pozostałe działy. W przyszłości przewidywane jest wdrożenie modułów systemu CDN XL w działach Sprzedaży, Marketingu, oraz Controlling […]. Wdrożenie zrealizowała firma CDN-Partner Sp. z o.o. w Krakowie, posiadająca status Złotego Partnera Comarch S.A., wykazując się godnym podkreślenia i polecenia potencjalnym Klientom profesjonalizmem i wysoką jakością świadczonych usług.

 

Doradztwo Podatkowe Ramak

 

 

„Z pełnym przekonaniem polecamy system Comarch ERP Optima jako efektywne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem oraz firmę CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. ze względu na jej rzetelność i pełen profesjonalizm.”

Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań i pozytywnej opinii wśród użytkowników zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania firmy Comarch. Stabilność marki Comarch nie tylko na rynku Polskim, ale również na rynkach zagranicznych, utwierdziła Nas w przekonaniu, że programy Comarch są dopracowane i w dalszym ciągu rozwijane. Po dokładniejszym zapoznaniu się z ofertą produktową firmy Comarch zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu Comarch ERP Optima. Na swojego Partnera biznesowego wybraliśmy firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o.

DORTECH Marek Pagacz referencje dla CDN-Partner

,,Dzięki zakupionym modułom programu Comarch ERP Optima usprawniliśmy swoją pracę. Mamy przejrzysty wgląd w finanse firmy, dochody i wydatki. Sprawnie wystawiamy wszelkie dokumenty handlowe, faktury, rozliczamy się z klientami, rzetelnie prowadzimy księgowość. Comarch ERP Optima daje możliwość wykonywania szeregu zestawień i raportów na podstawie danych zgromadzonych w programie obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy […]. Polecamy program Comarch ERP Optima jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność firmy oraz firmę CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. – rzetelną firmę wdrażającą.

Sanel 

,,Implementacja Comarch CDN XL pozwoliła na uzyskanie, dzięki jednej, zintegrowanej bazie pełnego dostępu do aktualnych danych dla wszystkich użytkowników. Poszczególne działy Sanel mają natychmiastowy wgląd do dokumentów handlowych, magazynowych. Objęcie systemem Comarch CDN XL produkcji pozwolił na uporządkowanie technologii, powiązanie z działami zaopatrzenia i sprzedaży […]. Wdrożenie zrealizowała firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o., wykazując się profesjonalizmem i wysokimi standardami działania, co w pełni uzasadnia rekomendowanie jej, jako Firmy zapewniającej obsługę na najwyższym poziomie.

AMZ Sp. z o.o Audyt Doradztwo Ksiegowość

,,Na dostawcę programu Comarch ERP Optima wybraliśmy firmę CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o., która poleciła nam dedykowaną linię pakietów promocyjnych Comarch ERP Optima – Doradca Podatkowy PLUS. Pakiet zawiera wszystkie moduły potrzebne do obsługi klientów i prowadzenia Biura oraz dodatkowa zawiera pakiet iKsięgowość24.”

Referencje Fa.Langstein dla CDN-Partner

,,Wdrożenie programu prowadziła firma CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o., dzięki której wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Nasza współpraca nie zakończyła się na etapie wdrożenia programu, nadal możemy liczyć na fachowe doradztwo i wsparcie w zakresie oprogramowania Comarch OPT!MA.”

Almar referencje dla CDN-Partner

,,Wdrożenie powierzono firmie CDN-Partner Sp. z o.o. Firma w sposób profesjonalny przeprowadziła analizę przedwdrożeniową, definiując istotnie potrzeby Spółki ALMAR, jak też ich rozwiązania za pomocą funkcjonalności Comarch ERP XL.

Referencje od Lotar1 dla CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o.

,,Wdrożenie zrealizowała firma CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o., wykazując się profesjonalizmem działania, który w pełni uzasadnia rekomendowanie jej, jako Firmy z wysokim stopniem opanowania technologii systemów Comarch, zapewniającej obsługę na najwyższym poziomie.”

Referencje Krakowski Kredens dla CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o.

 

,,Wdrożenie objęło moduły Księgowość oraz Płace i Kadry. Analiza potrzeb, następnie wdrożenie modułów CDN XL pozwoliły na osiągnięcie stawianych celów, dając Użytkownikowi szereg narzędzi do realizacji potrzeb. […] Współpraca z firmą CDN-Partner w Krakowie nie zakończyła się na etapie wdrożenia, zawsze możemy liczyć na kompetentną pomoc ze strony jej pracowników.

Referencje od Fundacji im. Brata Alberta dla CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o.

 

 

,,Na dostawcę i firmę wdrożeniową wybraliśmy CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. – Złotego Partner Comarch. Dzięki pracownikom CDN-Partner w Krakowie szybko nauczyliśmy się obsługi programu i wbrew wcześniejszym obawom praca na programie Comarch Optima okazała się prosta. Nasza współpraca z firmą CDN-Partner nie zakończyła się wraz z wdrożeniem.

Referencje od Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie dla CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o.

,,Program OPT!MA jest stosunkowo prosty w obsłudze i przejrzysty. […] Dotychczasowa współpraca z firmą CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. jest satysfakcjonująca.

Referencje od Firmy Remontowo-Budowlana Adam Motłoch dla CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o.

,,Jakość usług realizowanych za pośrednictwem CDN-Partner całkowicie nas satysfakcjonuje i zdecydowanie zachęca do dalszej współpracy, a terminowa i sprawna realizacja naszych zleceń tylko to potwierdza. Dlatego z przyjemnością możemy polecić usługi firmy CDN-Partner w Krakowie jako wiarygodnego i solidnego partnera firmy Comarch.

Biuro Rachunkowe Buchalteria Magdalena Siewiorek

,,W sprawach technicznych i merytorycznych dotyczących Comarch ERP kontaktujemy się z CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. Współpraca z CDN-Partner w Krakowie nie kończy się, jak to często bywa tuż po zakupie oprogramowania. W razie pytań i wąt­pli­wo­ści zawsze możemy liczyć na fachowy ser­wis, pomoc mery­to­ryczną i kon­sul­ta­cje umoż­li­wia­jące lep­sze wyko­rzy­sta­nie sys­temu.”

Aspis Consult Logo

,,Na chwilę obecną oceniam Comarch ERP Optima jako najlepszy system pod kątem jakości do ceny. Za umiarkowaną cenę biuro otrzymało narzędzie, które jest modernizowane i aktualizowane na bieżąco we wszystkich aspektach funkcjonowania. Szczególnie niektóre funkcjonalności systemu są wprost bezcenne w przypadku prowadzenia biura rachunkowego […]. Polecamy program Comarch ERP Optima jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność firmy oraz firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. – rzetelną firmę wdrażającą.

Total Fitness Logo

,,Total Fitness Concept sp. z o.o. sp. k. wybrała system Comarch ERP Optima w zakresie modułów: Handel, Płace i Kadry, Księga Podatkowa, Kasa/Bank, Obieg dokumentów, CRM. O wyborze produktu zadecydowały kompletne funkcjonalności obejmujące wszystkie obszary działalności biznesowej firmy oraz dbałość producenta o rozwój funkcjonalny systemu i jego aktualizacje. […] Polecamy program Comarch ERP Optima jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność firmy oraz firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. – rzetelną firmą wdrażającą.”

,,Wdrożenie zostało przeprowadzone przez firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o., z która stale współpracujemy. Doceniamy profesjonalizm i kompetencje pracowników oraz to, że zawsze możemy liczyć na wsparcie zarówno w bieżącej obsłudze programu, jak i doradztwie w zakresie nowych, pojawiających się funkcjonalności.”

,,Możemy stwierdzić, że system Comarch ERP Optima spełnił nasze oczekiwania i usprawnia naszą codzienną pracę. Program cechuje przejrzystość, łatwość w obsłudze oraz duża funkcjonalność. […] Nadal możemy liczyć na wsparcie pracowników CDN-Partner, pomoc merytoryczną oraz konsultacje umożliwiające nam lepsze wykorzystanie systemu.”

TWW Nieruchomości

,,Zespół CDN Partner sp. z o.o. w Krakowie pomógł także wdrożyć w naszej firmie proces CRM — cyklicznego wystawiania faktur. Dzięki wprowadzeniu tego narzędzia pracownicy działu sprzedaży zyskali dodatkowy czas na inne działania. Zespół przeprowadził cykl szkoleń, z którego jesteśmy zadowoleni. Szczerze polecamy firmę CDN-Partner w Krakowie jako solidnego wykonawcę wdrożenia i profesjonalnego opiekuna, a program Comarch ERP Optima jako nowoczesne, stabilne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą.

,,Wdrożenie systemu Comarch ERP Optima usprawniło codzienną pracę. Wysokiej jakości usługi świadczone przez firmę CDN-Partner w Krakowie, pozwoliły na sprawne wdrożenie systemu. Warto podkreślić, że współpraca trwa nadal i możemy liczyć na wsparcie, a także serwis w zakresie Comarch ERP Optima.”

SPC

 

 

,,Oprogramowanie Comarch ERP Optima wdrażali pracownicy CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. Współpraca przebiegała wzorcowo, wdrożenie i szkolenie było przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Zawsze też możemy liczyć na wsparcie w codziennej pracy. Nasza współpraca trwa nieprzerwanie. Chętnie korzystamy ze wsparcia pracowników CDN-Partner w zakresie obsługi programu Comarch ERP Optima.”

Agrosprzęt Logo

,,Firma P.U.H. ,,Agrosprzęt” Spółka z o.o. współpracuje z firmą CDN-Partner w Krakowie Spółka z o.o. od 15 lat, współpraca układa się bardzo dobrze. Polecamy program Comarch ERP Optima jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność firmy oraz firmę CDN-Partner w Krakowie Spółka z o.o. – jako rzetelną firmę wdrażającą.”

Górtech

,,Zdecydowanie polecamy program Comarch ERP Optima jako elastyczne i funkcjonalne narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego partnera wdrożeniowego.”

,,Wdrożenie systemu powierzono firmie CDN-Partner w Krakowie długoletniemu Partnerowi firmy Comarch. Dzięki sprawnemu działaniu oraz doświadczeniu jej pracowników prace wdrożeniowe przebiegły sprawnie i efektywnie. Dzięki szerokim możliwościom oraz bogatej funkcjonalności system został dostosowany do indywidualnych potrzeb, spełniając w pełni oczekiwania.”

Teleste Video Networks Sp. z o.o.

,,Program Comarch ERP Optima to doskonałe narzędzie ułatwiające codzienną pracę, jego dużą zaletą jest przejrzysty i przyjazny interfejs. […] Polecamy program Comarch ERP Optima, jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność firmy oraz firmę CDN-Partner w Krakowie jako rzetelną firmę wdrażającą.

Cactus-Soft -sklep z tekstyliami

,,Współpraca z firmą CDN-Partner w Krakowie przebiegała sprawnie. O wyborze rozwiązań Comarch e-Sklep i Comarch ERP XT zadecydowało to, że narzędzia te są nieustannie udoskonalane i zawsze zgodne z aktualnymi przepisami, a także posiadają funkcjonalności, które są dla nas ważne, zwłaszcza w zakresie sprzedaży internetowej. Specjaliści z firmy CDN-Partner w Krakowie pokazali nam krok po kroku jak korzystać z Comarch ERP XT w połączeniu z Comarch e-Sklep. Uczestniczyliśmy w licznych konsultacjach. W dalszym ciągu możemy liczyć na dalsze wsparcie w celu udoskonalenia naszego sklepu internetowego.