Strona główna > Referencje > Referencje od firmy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – wdrożenie systemu Comarch OPT!MA

 

Referencje od firmy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

– wdrożenie systemu Comarch OPT!MA

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zakupiło w kwietniu bieżącego roku program Comarch OPT!MA do obsługi sprzedaży, księgowości oraz kadr i płac. Wyboru oprogramowania dokonaliśmy na podstawie doświadczeń naszych pracowników w pracy z programem oraz pozytywnych opinii płynących z rynku. Zakupu dokonaliśmy w firmie CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. 

Muzeum obecnie posiada moduły:

  • Faktury, 
  • Handel,
  • Kasa/Bank,
  • Księga Handlowa,
  • Kadry i Płace,
  • Środki Trwałe.

Program Comarch OPT!MA jest stosunkowo prosty w obsłudze i przejrzysty. Posiada kontekstowe menu, zsynchronizowaną bazę danych i budowę modułową. 

Na podstawie pięciomiesięcznego doświadczenia w korzystaniu z programu Comarch OPT!MA możemy stwierdzić, iż jest on dostosowany do aktualnych potrzeb oraz spełnia wymagania naszego muzeum.

Dotychczasowa współpraca z firmą CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. jest satysfakcjonująca. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocowała utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług.