Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch WMS

 

Comarch WMS

Comarch WMS jest pakietem dwóch rozwiązań, które razem pozwalają na kompleksową obsługę magazyny wysokiego składowania: Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Comarch WMS to między innymi efektywnie zbudowania struktura magazynowa z ustawionymi algorytmami zarządzania, dyspozycjami przydzielanymi pracownikom, a także monitorowanie stanu oraz czasu ich realizacji. Co więcej, to również wsparcie w czasie przyjmowania oraz lokalizacji towarów na magazynie, a także ich wydawania i inwentaryzowania.

Comarch WMS Zarządzanie

Comarch WMS Zarządzanie jest narzędziem dedykowanym do zarządzania logistyką magazynową firmy. Umożliwia zarządzanie magazynem wysokiego składowania i magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje, jak również inne zadania. Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie jest dopasowana bezpośrednio z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem: Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL.

Czytaj więcej

Comarch WMS Magazynier

Comarch WMS Magazynier jest aplikacją, która pozwala na przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie i inwentaryzację towarów.  Magazynier może wykonywać dyspozycje magazynowe, które były przydzielone przez kierownika w systemie Comarch WMS Zarządzanie, a także dodawać nowe dokumenty magazynowe bezpośrednio z kolektora danych. Comarch WMS Magazynier jest zintegrowany z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem – Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum.

Czytaj więcej

 

Praca w magazynie

Magazyn jest pomieszczeniem  dostosowanym do przechowywania, składowania, a także przemieszczania towarów, surowców, sprzętu itp. na określonej przestrzeni. Systemy do zarządzania gospodarką magazynową powstały, aby usprawnić pracę na magazynie. 

Warehouse Management System (WMS) jest kompleksowym rozwiązaniem służącym do koordynowania prac magazynowych. Wyspecjalizowane systemy usprawniają wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Ma to duże znaczenie dla np. operatorów (usługodawców) logistycznych, którzy codziennie obsługują w swoich magazynach oraz terminalach dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców oraz kierowanych do wielu odbiorców.

Funkcje systemu WMS:

 • prawidłowa lokalizacja towarów w magazynie,
 • nadzór przebiegu obrotu magazynowego,
 • sprawna lokalizacja dowolnej partii towaru oraz każdej pojedynczej przesyłki,
 • automatyzacja wykonywanych operacji, 
 • optymalizacja czasu pracy,
 • nadzór ilościowy oraz asortymentowy towaru przyjmowanego do magazynu (np. pod kątem zgodności dostawy z wykonanym zamówieniem). 

 

Składowanie towarów w magazynie jest jedną z podstawowych funkcji magazynu. Proces składowania to zbiór wielu czynności, począwszy od przyjęcia zasobów na magazyn, przez prawidłowe zatowarowanie w określonym miejscu oraz zgodnie z ustawionymi algorytmami do zarządzania. Towary należy rozmieścić w usystematyzowany sposób na przestrzeni magazynu, podzielonej na mniejsze elementy składowania, które składają się na strukturę magazynową. Składowane w magazynach towary lokowane są w sposób, który pozwala je łatwo znaleźć oraz z zachowaniem porządku przy maksymalnym użytkowaniu powierzchni i pojemności magazynu.

Jednostka logistyczna tworzy się przez połączenie (zgrupowanie) towaru w jednostkę manipulacyjną przy użyciu palet lub skrzyń, pojemników, wózków, czy też innych nośników towaru. Jednostka ta upraszcza operowanie w łańcuchu dostaw – w procesie magazynowania oraz transportu.

Nośnik jest najmniejszą jednostką logistyczną rejestrowaną w programie magazynowym. W większości przypadków używanym nośnikiem jest paleta. W trakcie dostawy towar rozdzielany jest na odpowiednie jednostki ładunkowe, które pozwalają na optymalne składowanie. 

 

Kod kreskowy jest graficznym zapisem informacji przez kombinację ciemnych oraz jasnych elementów (kresek), które są ustalone na podstawie przyjętych reguł. Celem kodu kreskowego jest pozwolenie na automatyczne wczytywanie informacji. Używany jest głównie do oznaczania towarów, które trafiają do sprzedaży hurtowej oraz detalicznej z wykorzystaniem kodu EAN.

Istnieją dwie wersje kodu EAN: podstawowa trzynastocyfrowa (EAN-13) oraz skrócona ośmiocyfrowa (EAN-8) ułatwiająca umieszczanie kodu na małych opakowaniach.

Kod EAN-13 zawiera 13 cyfr, które oznaczają:

 • nr kraju (pierwsze 3 cyfry),
 • nr producenta lub dystrybutora (następne 4-7 cyfr),
 • nr produktu (następne 2-5 cyfr),
 • cyfra kontrolna (ostatnia cyfra).

Kod EAN-8 zawiera 8 cyfr, które oznaczają:

 • nr kraju,
 • nr producenta,
 • cyfra kontrolna.

Integracja z systemem Comarch ERP

Aplikacja Comarch WMS Magazynier oraz Comarch WMS Zarządzanie współpracuje z systemem Comarch ERP Altum, Comarch RETAIL i Comarch ERP XL. Integracja z systemem Comarch ERP zachodzi na poziomie dokumentów magazynowych, które z systemu są przekazywane do wykonania w Comarch WMS. Aplikacja Comarch WMS jest rozwiązaniem oddzielnym od systemu Comarch ERP. Odbywa się w niej pełne zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Takie podejście umożliwiło wyodrębnienie gospodarki magazynowej od kwestii bezpośrednio związanych z księgowością.