Strona główna > Oferta Rozwiązania Comarch > Comarch e-Sprawozdania

 

Comarch e-Sprawozdania

Comarch e-Sprawozdania to program służący do pełnej obsługi sprawozdań finansowych, który jest odpowiedzią na zmiany w sposobie przygotowania oraz składowania rocznych sprawozdań finansowych wprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Według nowych przepisów dokument ten musi być przygotowany w postaci elektronicznej oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dedykowana aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala na przygotowanie XML’a, łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich i sporządzenie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni oraz dostarcza dodatkowe benefity.

 

Aplikacja Comarch e-Sprawozdanie pozwala na utworzenie pełnego sprawozdania finansowego, które składa się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  • bilansu,
  • rachunku zysków oraz strat (wariant porównawczy albo kalkulacyjny),
  • zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • rachunku przepływów pieniężnych (wariant pośredni albo bezpośredni),
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego,
  • pozostałych not, a także objaśnień.

Cennik aplikacji Comarch e-Sprawozdanie

Program Comarch e-Sprawozdania Standalone (działa samodzielnie, bez systemu ERP):  KUP TERAZ

Program Comarch e-Sprawozdania Standalone dla Biur Rachunkowych (działa samodzielnie, bez systemu ERP):  KUP TERAZ

Program Comarch e-Sprawozdania dla użytkowników Comarch ERP Optima:  KUP TERAZ

Program Comarch e-Sprawozdania dla użytkowników Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych:  KUP TERAZ

Program Comarch e-Sprawozdania dla użytkowników Comarch ERP XL:  KUP TERAZ

Program Comarch e-Sprawozdania dla użytkowników Comarch ERP Altum:  KUP TERAZ

Planowane jest wzbogacenie aplikacji o nowe funkcjonalności w najbliższym czasie. Takie jak np.:

  • kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro i skonsolidowanych sprawozdań finansowych),
  • zarządzanie podpisami pod sprawozdaniem,
  • opcje budowy sprawozdania finansowego w oparciu o poprzedni rok.

Aplikacja e-Sprawozdanie i Podpis Elektroniczny Kwalifikowany CERTUM lub Odnowienie e-Podpisu

W celu zamówienia oferty 2w1 skontaktuj się naszym działem handlowym. Zadzwoń pod numer 12 636 42 43 lub napisz na info@cdnpartner.pl