Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch WMS > Comarch WMS Zarządzanie

 

Comarch WMS Zarządzanie

Comarch WMS Zarządzanie jest narzędziem dedykowanym do zarządzania logistyką magazynową firmy. Umożliwia zarządzanie magazynem wysokiego składowania i magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje, jak również inne zadania. Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie jest dopasowana bezpośrednio z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem: Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP XL. Niektóre korzyści wynikające z Comarch WMS Zarządzanie:

 • elastyczne budowanie struktury magazynowej,
 • zarządzanie położeniami i sterowanie relokacją zasobów w magazynie,
 • śledzenie realizacji dyspozycji dokonanej przez operatorów w aplikacji Comarch WMS Magazynier,
 • administrowanie uprawnieniami magazynierów i dopasowywanie parametrów procesów,
 • kontrola stanów minimalnych i maksymalnych towarów,
 • weryfikacja obciążenia oraz rankingu magazynierów,
 • konfiguracja zlecenia wysyłki kurierem,
 • analiza danych magazynowych z użyciem raportów.

Comarch WMS Zarządzanie gwarantuje zwinną obsługę płynących z systemu ERP dyspozycji magazynowych poprzez:

 • łatwy w obsłudze oraz intuicyjny interfejs listy dyspozycji,
 • podzielenie zadań do realizacji w zależności od ich statusu,
 • określenie kolejności realizacji przy pomocy priorytetów,
 • przypisywanie ręczne albo automatyczne magazynierów do realizacji dyspozycji,
 • nadzór obecnego obciążenia pracowników magazynu,
 • śledzenie stopnia i etapu realizacji dyspozycji magazynowej,
 • podgląd oraz opcja zmiany sposobu dostawy i przypisanego kuriera,
 • weryfikację danych dotyczących dyspozycji (między innymi dokumentów powiązanych, adresu wysyłkowego, wagi dyspozycji, daty realizacji),
 • ergonomiczne filtrowanie dokumentów do realizacji i zrealizowanych,
 • przypisywanie oraz nadzór jednostek logistycznych powiązanych z dyspozycją,
 • opcja generowania nowych dyspozycji w zależności od potrzeb.

Aplikacja webowa Comarch WMS Zarządzanie automatycznie dostosowuje się do określonego rozmiaru ekranu dzięki zastosowaniu Responsive Web Design. Kierownik ma możliwość w przejrzysty oraz wygodny sposób zarządzać pracą magazyny na dowolnych urządzeniu (laptop, PC, smartfon, czy też tablet).

Jednym z najważniejszych procesów logistycznych jest weryfikacja rzeczywistego stany magazynu. Przeprowadzenie inwentaryzacji spełnia nie tylko obowiązek prawny, ale również zapewnia ciągłość pozostałych procesów magazynowych, dostęp do bieżących danych dotyczących stanów towarów i pozwala na wykrycie błędów oraz nadużyć.

 

Comarch WMS Zarządzanie pozwala kierownikom magazynu:

 • dostosować obsługę procesu inwentaryzacji całego magazynu,
 • wybrać sposób realizacji inwentaryzacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier,
 • wskazać do inwentaryzacji wewnętrznej położeń albo partii towarów,
 • automatycznie zakładać inwentaryzację po zgłoszeniu braku przez magazyniera,
 • monitorować postęp zliczania pozycji wybranych do sprawdzenia,
 • filtrować nadwyżki i niedobory,
 • wybrać pozycję do ponownego odczytu (tworzenie wieloetapowych inwentaryzacji),
 • możliwość zlecenia inwentaryzacji firmom zewnętrznym przez eksport pozycji i położeń magazynu oraz import wyników inwentaryzacji,
 • przekazać wyniki inwentaryzacji do systemu ERP w celu ewidencji różnic.

 

Zarządzanie lokalizacją zasobów

Możliwość zarządzania lokalizacją zasobów oraz elastyczna budowa magazynu nie tylko z dowolnie zdefiniowanych elementów (takich jak strefy, rzędy, regały, półki), ale również tworzenie magazynów zbiorczych w celu efektywniejszego wykorzystania przestrzeni magazynowej, dzięki Comarch WMS Zarządzanie. Aplikacja pozwala na:

 • wybranie dowolnych elementów podczas budowy struktury magazynowej,
 • odpowiedni dobór parametrów (takich jak objętość, nośność), które mają być kontrolowane,
 • dopasowanie ilości poziomów struktury do potrzeb magazynu,
 • dowolną adresację położeń (w tym wprowadzenie listy wartości do zakresu generowanych położeń),
 • dynamiczne generowanie etykiet dla lokalizacji (gniazd) magazynowych,
 • zarządzanie położeniami przez definiowanie priorytetów i dozwolonych/zabronionych towarów do składowania,
 • definiowanie normatywów i domyślnych położeń dla towarów, 
 • monitorowanie zajętości powierzchni magazynu i poszczególnych poziomów (np. stref),
 • weryfikację aktualnego stanu, a także położenia towaru, partii i nośnika (np. po kodzie SSCC),
 • tworzenie dyspozycji relokacji towaru albo nośnika,
 • automatyczne uzupełnianie miejsc kompletacji (pickingu) na podstawie zdefiniowanych stanów minimalnych towaru,
 • sterowanie algorytmami składowania i pobrania towaru z położenia,
 • korzystanie z położeń współdzielonych między magazynami w celu maksymalizacji wypełnienia lokalizacji.

Opcje konfiguracyjne

Comarch WMS obsługuje klientów z różnych branż (m.in. medycznych, spożywczych, produkcyjnych, retail, chemicznych), z tego względu posiada wiele możliwości konfiguracji i dostosowania aplikacji magazynowych do potrzeb magazynu klienta. Wśród ustawień dostępnych z poziomu Comarch WMS Zarządzanie warto wymienić:

 • tworzenie profili uprawnień pracowników w magazynie (dozwolonych i zabranych operacji dostępnych w aplikacji na kolektorze),
 • definiowanie wymiarów, a także limitów jednostek logistycznych (np. palet) stosowanych w magazynie,
 • dostosowanie parametrów procesów magazynowych (takich jak ustawienie pojedynczego skanowania podczas pakowania zamówienia i automatyczna wysyłka zlecenia do kuriera po zakończeniu procesu kompletacji),
 • ustawienie dostępności drukarek i wydruków etykiet (położeń, palet wg standardu GS1),
 • konfiguracja komunikacji z kurierami, parametrów zleceń spedycji paczki i automatycznego pobrania oraz wydruku listu przewozowego,
 • sterowanie algorytmami przyjęcia i wydania przez wybór odpowiedniej strategii (FIFO, FEFO, LIFO oraz preferowania pustych lub maksymalizacji wypełnienia położeń magazynowych).