Strona główna > Oferta  > Rozwiązania Comarch > Aplikacja dla kadr – Comarch HRM

 

Aplikacja dla kadr – Comarch HRM

 

 

Aplikacja Comarch HRM (Human Resources Management) pozwoli Ci na łatwe i efektywne zarządzanie pracownikami w Twojej firmie. Posiada pełną integrację z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP. Ponadto aplikacja umożliwi Ci skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami, a także na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników.

Aplikacja Comarch HRM:  KUP TERAZ

 

Wygodny program kadrowy

Comarch HRM jest w pełni responsywny (dynamicznie dostosowuje się do dowolnego ekranu), dzięki czemu można z niego korzystać przy pomocy komputera lub urządzenia mobilnego.

Program Comarch HRM jest dostępny w dwóch opcjach: można go zainstalować na komputerze lub używać go w modelu usługowym w chmurze Comarch.

Comarch HRM - Aplikacja do efektywnego zarządzania pracownikami

Korzyści wynikające z korzystania z aplikacji Comarch HRM:

 • Efektywne zarządzanie pracą. Kluczem do osiągania najlepszych wyników jest dobra organizacja. Comarch HRM pozwala na kompleksowe zarządzanie czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników Twojej firmy.
 • Lista pracowników – rejestr umów zleceń oraz kwalifikacji. Sprawdzisz na bieżąco, którzy pracownicy są danego dnia obecni.
 • Możliwość monitorowania kwalifikacji swoich pracowników (wygasających oraz bezterminowych).
 • Możliwość podglądu dokumentów pracowników (kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy).
 • Zarządzanie urlopami oraz nieobecnościami. Pozwoli Ci na organizację pracy z wyprzedzeniem, dzięki dostępowi do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników. Dostępne opcje zatwierdzania zgłoszonego urlopu albo nieobecności o ogólnym charakterze (L4, urlop okolicznościowy).
 • Rejestracja czasu pracy. Moduł ten pozwoli Ci precyzyjnie monitorować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez Twoich podwładnych (godziny te zapisywane są w osobnym kalendarzu).
 • Plan i czas pracy. Z poziomu aplikacji możesz ustalić czas pracy dla całego zespołu. Czas pracy można wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.
 • Ewidencja i zarządzanie delegacjami. Możliwość dopasowania funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy. Opcja planowania delegacji dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących obowiązki w terenie (w kraju oraz za granicą). Aplikacja online Comarch HRM umożliwi Ci przyznawanie zaliczek oraz zatwierdzanie delegacji w każdym miejscu i o każdej porze.
 • Szkolenia. Opcja definiowania własnej listy szkoleń (na szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne). Tworzenie oraz modyfikowanie harmonogramu szkoleń dla pracowników. Możliwość przeglądania archiwalnych oraz planowanych szkoleń.
 • Ocena pracownika, dzięki której zmotywujesz pracownika poprzez system okresowej oceny.
 • Multum korzyści dla Twoich pracowników. Korzystanie z aplikacji Comarch HRM pozwoli Ci wydobyć maksimum potencjału z pracowników oraz sprawić, aby ich praca była jak najbardziej efektywna. Mniejsze obciążenie obowiązkami organizacyjnymi sprawi, że pracownik skupi więcej uwagi na swoich podstawowych obowiązkach. Ten model zarządzania firmą daje alternatywę dla konieczności stosowania archaicznych np. zastępuje ręczne podpisywanie papierowego wniosku o urlop, co w konsekwencji odciąży pracowników i ich przełożonych oraz dział kadrowo-płacowy. Pracownicy nie będą już musieli zwracać się do kadr z powracającymi pytaniami o liczbę pozostałych dni urlopowych czy dostępny budżet szkoleniowy, ponieważ sami będą mogli sprawować kontrolę nad swoimi danymi kadrowymi. Comarch HRM pozwoli Twoim pracownikom na dostęp do intranetu (wewnętrznej firmowej sieci stanowiącej doskonałą platformę do publikowania informacji i dokumentów).

 

Lista funkcjonalności programu Comarch HRM:

 • lista pracowników z ich danymi personalnymi,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • lista kwalifikacji pracowników z opcją ich edycji,
 • dostęp do rejestru umów cywilnoprawnych,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym i opcja ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie albo edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • operacje związane z czasem pracy pracownika (odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia albo obecności),
 • import informacji dotyczącej czasu pracy z pliku tekstowego (RCP),
 • limity urlopowe i lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • rejestracja nieobecności (planowanie oraz zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych),
 • widok i możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • funkcja e-nieobecności, czyli opcja odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego np. na zwolnienie chorobowe,
 • planowanie oraz potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • ocena okresowa pracownika (samoocena oraz ocena kierownika), elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, a także przypisywanie arkuszy ocen do pracowników,
 • zarządzenie rejestrem szkoleń (planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika),
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • funkcje związane z zarządzaniem (lista użytkowników z informacją o stanie ich konta, uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji, wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników).

 

Bezpłatne demo programu Comarch HRM

Więcej informacji otrzymasz kontaktując się z naszym działem handlowym:

telefon: 12 636 42 43 lub e-mail: info@cdnpartner.pl