Strona główna > Oferta Rozwiązania Comarch > Comarch TNA

 

Comarch TNA

Comarch TNA

Usprawnij zarządzanie czasem pracy w Twojej firmie, dzięki Comarch TNA, czyli Time and Attendance (czas i obecność). Jest to innowacyjny system do rejestracji i zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami oraz innymi procesami skupionymi wokół pracownika w firmie. Narzędzie oparte jest o współpracę urządzeń Comarch TNA Gateway i Comarch TNA Gateway Plus, z aplikacją mobilną oraz panelem użytkownika dostępnym przez przeglądarkę www. Czas pracy w systemie może być rejestrowany pomocy aplikacji mobilnej Comarch TNA poprzez zbliżenie telefonu do urządzenia lub/i przy pomocy kart zbliżeniowych RFID współpracujących z urządzenie Gateway Plus.

Rozwiązanie działa samodzielnie, a także z innymi systemami Comarch. Ponadto może być łatwo zintegrowane z rozwiązaniami firm trzecich np. systemami ERP/FK, systemami dostępu. Usługa Comarch TNA dostępna jest z poziomu aplikacji mobilnej oraz przeglądarki stron www.

Aplikacja Comarch TNA – Zarządzanie czasem pracy:

KUP TERAZ

 

Korzyści wynikające z wyboru rozwiązania Comarch TNA to między innymi: 

  • poprawienie dyscypliny w miejscu pracy,
  • zwiększenie efektywności,
  • zarządzanie obecnością pracowników, dzięki czytelnie generowanym raportom,
  • dostęp do intuicyjnego kanału komunikacji, w którym można zgłaszać delegacje, urlopy, obecności oraz nieobecności,
  • uproszczenie obiegu informacji w Twojej firmie,
  • usprawnienie zarządzania czasem pracy.

Comarch TNA

W jaki sposób działa Comarch TNA?

Urządzenie Comarch TNA Gateway nadaje identyfikator. Następnie aplikacja zainstalowana na telefonie z systemem Android albo iOS odczytuje informację oraz rejestruje jako aktywność pracownika: wejście lub wyjście z miejsca pracy.

Comarch TNA Gateway zostało zaprojektowane zgodnie z trendem loT, działa w oparciu o technologię beacon (Bluetooth 4.0) oraz NFC. Urządzenie jest instalowane przy wejściach do budynków albo pomieszczeń. Nie wymaga ingerencji w infrastrukturę budynku. Administrator (Pracodawca) może nadać unikalną nazwę dla każdego z urządzeń. Aplikacja Comarch TNA współpracująca z tym urządzeniem umożliwia rejestrację ruchu na bramkach, a także zapisywanie go z dokładnością do sekund.

Sposób działania rozwiązania Comarch TNA

Nowość w ofercie: Comarch TNA Gateway Plus

Rejestracja czasu pracy przy pomocy kart zbliżeniowych RFID i aplikacji mobilnej Comarch TNA.

Urządzenie  Comarch TNA Gateway Plus pozwala na rejestrację czasu pracy przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych RFID, a także aplikacji mobilnej Comarch TNA. Opcja wyboru sposobu rejestrowania aktywności pracownika zapewnia elastyczność i zmniejsza koszty prowadzenia ewidencji czasu pracy w firmie.

Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus

Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus jest urządzeniem komunikacyjnym działającym z wykorzystaniem systemu Linux (OpenWrt) i udostępniającym możliwość połączenia z innymi urządzeniami albo z Internetem z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii tj. Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji przy wejściach do budynków lub pomieszczeń, gdzie monitorowany ma być czas pracy pracowników. Montaż urządzeń nie wymaga ingerencji w infrastrukturę budynku. 

Karta zbliżeniowa RFID

Karta zbliżeniowa RFID pozwalana bezprzewodowy odczyt unikalnego identyfikatora emitowanego przez urządzenie Comarch TNA Gateway Plus. Wystarczy tylko zbliżyć kartę do urządzenia, aby z dokładnością co do sekund zarejestrować wejścia albo wyjścia z miejsca pracy.

Integracja z Comarch ERP

Usługa Comarch TNA została wzbogacona o możliwość synchronizacji czasu pracy z modułem Comarch ERP Optima Płace i Kadry. 

Jak to działa?

Integracja systemów Comarch TNA z Comarch ERP oraz synchronizacja między nimi jest możliwa, gdy Klient wykupił prawo do korzystania z usługi Comarch TNA, systemu Comarch ERP Optima oraz wykupił moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry albo wykuł prawo do korzystania z usługi Comarch TNA, systemu Comarch ERP XL albo Altum oraz wykupił moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry. Synchronizacja może zostać rozpoczęta, gdy warunki te zostaną spełnione.