Strona główna > System dla Ciebie

 

Znajdź system Comarch idealnie dostosowany do Twoich potrzeb

Jaka jest wielkość Twojego przedsiębiorstwa?

Mała firma

Comarch ERP XT – nowoczesny program do zarządzania małą firmą. Szybkie wystawianie faktur online, księgowość, stan magazynu, sklep internetowy oraz analiza danych firmy. Obsługa pliku JPK, aplikacja mobilna, zgodny z przepisami RODO.

Comarch ERP Optima – nowoczesny oraz zintegrowany program dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych. Sprzedaż i magazyn, księgowość, płace i kadry, CRM i serwis, raportowanie i analizy, rozwiązania mobilne oraz sprzedaż w Internecie.

Średnia firma

Comarch ERP Optima – nowoczesny oraz zintegrowany program dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych. Sprzedaż i magazyn, księgowość, płace i kadry, CRM i serwis, raportowanie i analizy, rozwiązania mobilne oraz sprzedaż w Internecie.

Comarch ERP XL – zintegrowany system ERP stworzony z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Elastyczna budowa modułowa. Produkcja, handel i dystrybucja, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, analizy i raporty, procesy i obieg dokumentów, praca mobilna, serwis i remonty, kadry i płace, e-Commerce, EDI oraz zabezpieczenie danych. Najczęściej kupowany system klasy ERP w Polsce!

Duża firma

Comarch ERP XL – zintegrowany system ERP stworzony z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Elastyczna budowa modułowa. Produkcja, handel i dystrybucja, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, analizy i raporty, procesy i obieg dokumentów, praca mobilna, serwis i remonty, kadry i płace, e-Commerce, EDI oraz zabezpieczenie danych. Najczęściej kupowany system klasy ERP w Polsce!

Comarch ERP Altum – wielojęzyczna platforma ERP, która jest dedykowana polskim oraz zagranicznym firmom handlowo-usługowym, a także sieciom handlowym. Sieci sprzedaży detalicznej, wielofirmowość, międzynarodowość, Business Intelligence, automatyzacja procesów, zarządzanie siecią handlową, sprzedaż w Internecie, aplikacje mobilne, CRM, handel i magazyn, finanse i księgowość oraz płace i kadry.

Jaka jest branża Twojej firmy?

 

 

Finanse i księgowość

Polecane rozwiązania:

Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL (z iKsięgowość24 oraz iBard24).

Medycyna

Polecane rozwiązania:

Comarch Optimed24, Comarch MedNoteComarch Cloud.

 

 

 

Skorzystaj z innych usług:

Podpis elektroniczny

Jesteśmy Autoryzowanym Punktem Potwierdzania Tożsamości CERTUM PCC. Oferujemy wraz z kompleksem usług certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) wystawiony przez CERTUM PCC (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji – jednostka organizacyjna Unizeto Technologies SA świadcząca usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym).

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Backup i archiwizacja

Polecane rozwiązania:

Comarch iBard24

Polecane dodatki (rozwiązania dedykowane) do systemów Comarch ERP:

 

 

 

Efektywne wyliczanie czasu pracy

Dodatek wyliczania czasu efektywnego na zleceniach produkcyjnych na podstawie planowanych czasów operacji produkcyjnych i czasów z systemu RCP Selkod. Udostępnia informacje w systemie Comarch ERP XL o planie pracy pracowników oraz ich nieobecnościach z systemu Comarch ERP Optima. Ponadto z systemu SELKOD udostępniane są informacje o wejściach i wyjściach pracowników do, a także z zakładu pracy.

Importer delegacji

Dodatek Importer delegacji daje możliwość rejestracji i rozliczania delegacji w systemie finansowo-księgowym. 

Aplikacja Reporter

Aplikacja Reporter umożliwia tworzenie plików o różnych formatach, dzięki czemu mamy możliwość automatyzacji pracy w różnych działach firmy.

Jeśli potrzebujesz pomocy z wyborem systemu dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń na 12 636 42 43

 

Czy potrzebujesz pomocy z wyborem systemu?:

* Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej):

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 44A. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5 + 8 =