Comarch IBARD

Dzięki iBard24 dane Twojej Firmy i Twoje zawsze będą bezpieczne. iBard24 to system do backupu i archiwizacji danych online

adresowany do odbiorcy indywidualnego oraz przedsiębiorcy, który chce w sposób bezpieczny przechowywać swoje dane. iBard24 Backup Online to usługa oparta na modelu SaaS (Software as a Service). Dzięki niej można przesyłać dane z laptopów i komputerów stacjonarnych na bezpieczny serwer. W rozwiązaniu tym nie trzeba ponosić wydatków na infrastrukturę sprzętową. To proste, a jednocześnie potężne narzędzie do backupu online, które:

 • Automatycznie tworzy kopie zapasowe danych z Twojego komputera PC lub laptopa bez ich naruszania,
 • Pozwala na niezawodne i łatwe odtworzenie danych,
 • Chroni dane przed zagrożeniami takimi jak: wirusy, kradzież komputera, zagubienie danych, awaria dysku, uszkodzenie dysku spowodowane pożarem lub powodzią,
 • Zapewnia bezpieczne przechowywanie (w Comarch Data Center), szyfrowanie kluczem użytkownika (AES 256-bit) i transmisję (128-bit SSL) cennych danych, co zmniejsza ryzyko ich utraty lub przejęcia.

Jak działa iBard24?

Funkcjonalności iBard24 Backup Online:

 • iBard24 Backup Online umożliwia sprawne i wygodne archiwizowanie danych. Już teraz zacznij archiwizować swoje zdjęcia, ważne dokumenty, dane adresowe, zestawienia księgowe, raporty, prezentacje, oferty, cenniki, pocztę itp.,
 • Aplikacja automatycznie wykonuje kopie bezpieczeństwa danych w trybie online, pozwala na harmonogramowanie i ustalanie reguł archiwizacji,
 • iBard24 Backup Online daje możliwość szyfrowania danych kluczem użytkownika (AES 256-bit) oraz szyfruje transmisję danych (SSL 128-bit) co zapewnia bezpieczne wysyłanie plików i katalogów,
 • Dostęp do danych jest całkowicie bezpieczny, możliwy z dowolnego komputera,
 • Proste udostępnianie danych innym użytkownikom pozwala na efektywną pracę w zespole,
 • Przywracanie danych jest możliwe zarówno z poziomu strony www jak i z poziomu aplikacji użytkownika zainstalowanej na komputerze,
 • Program wykonuje backup danych w sposób ciągły i automatyczny, działa w tle, więc nie przeszkadza użytkownikowi w codziennej pracy na komputerze, jest on w pełni zintegrowany z Eksploratorem Windows,
 • Regulacja zajętości łącza internetowego pozwala na dokładne określenie, jaką część łącza internetowego ma zajmować iBard24 Backup Online,
 • Użytkownik iBard24 ma możliwość zmiany ustawień serwera pośredniczącego (proxy),
 • Opcja wyszukiwania ułatwia odnajdywanie danych w archiwum,
 • Zarządzanie danymi jest znacznie uproszczone dzięki przyjaznemu, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika,
 • iBard24 daje możliwość przeglądania obrazów w innowacyjnej przeglądarce, stworzenia własnej galerii zdjęć i komentowania zdjęć innych użytkowników dzięki wbudowanemu systemowi komentarzy,
 • Usługa posiada funkcję odtwarzania plików multimedialnych – bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

iBard24 - dostępność i funkcjonalność

iBard24 Backup Online pozwala na odzyskiwanie danych w szybki i łatwy sposób na żądanie użytkownika. Dostęp do nich możliwy jest za pośrednictwem bezpiecznego połączenia z Internetem – z dowolnego komputera, z każdego miejsca na ziemi, 24 godziny na dobę.

Dostęp do danych zarchiwizowanych w iBard24 Backup Online  możliwy jest na dwa sposoby:

1. Przez aplikację kliencką zainstalowaną na komputerze.

2. Przez każdą przeglądarkę internetową po zalogowaniu na stronie iBard24.pl

Tworzenie kopii bezpieczeństwa w systemie iBard24 jest całkowicie bezpieczne. Dane mogą być szyfrowane kluczem użytkownika AES 256-bit i przesyłane są za pomocą szyfrowanego połączenia SSL 128-bit (takie samo szyfrowanie jest używane w kontaktach z bankami).

Comarch Data Center posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm EN-ISO 9001:2000 Systemy Zarządzania Jakością, ISO/IEC 27001:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz z wymaganiami Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (PN – N 19001:2006 Wewnętrzny System Kontroli (WSK)). Certyfikat wydany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

Korzyści:

 • Obniżenie całkowitych kosztów prowadzenia działalności dzięki nie ponoszeniu nakładów na technologię, infrastrukturę i pracowników oraz ich utrzymanie
 • Szybki dostęp do plików na żądanie 24x7x365
 • Zmniejszenie ryzyka utraty danych i spełnienie wymogów bezpieczeństwa przechowywania i ochrony informacji
 • Efektywne zarządzanie wzrostem zapotrzebowania na miejsce dla danych
 • Zminimalizowanie kosztów istniejących rozwiązań
 • Budowanie archiwum bez dużych nakładów kapitałowych na sprzęt
 • Łatwe zarządzanie i przewidywalność kosztów
 • Ciągła modernizacja technologii
 • Łatwość rozbudowy rozwiązania