Strona główna > Referencje > Referencje od firmy DRAGON – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

 

Referencje od firmy DRAGON – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

Logo firmy DRAGONFirma DRAGON formalnie rozpoczęła swoją działalność w 1972 roku. Dzisiaj jest jednym z liderów rynku produkcji chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej, a także jednym z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w tym sektorze w Polsce. Wyroby DRAGON charakteryzują się wysoką innowacyjnością i jakością. W roku 2017, w Skawińskim Obszarze Gospodarczym, firma otworzyła nowy, nowoczesny zakład produkcyjny. Data otwarcia zbiegła się z jubileuszem 45-lecia działalności przedsiębiorstwa. W otwarciu uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.

Przez lata swojej działalności, firma z sukcesem pracowała przy użyciu oprogramowania CDN Klasyka a następnie Comarch ERP Optima. W związku z dynamicznym rozwojem, a także ograniczeniami w kontekście wyzwań coraz bardziej konkurencyjnego rynku, koniecznością stało się posiadanie bardziej zaawansowanego zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.

W rezultacie analizy dostępnych rozwiązań, przedsiębiorstwo DRAGON wybrało system Comarch ERP XL w zakresie podstawowych modułów: Sprzedaż, Zamówienia, HR Płace i Kadry, Księgowość, Produkcja oraz Zarządzanie Gospodarką Magazynową. O wyborze produktu zdecydowały kompletne funkcjonalności obejmujące wszystkie obszary działalności biznesowej firmy, oraz dbałość producenta o rozwój funkcjonalny systemu i jego aktualizację w kontekście zmieniających się przepisów prawa. Instalacja Klienta jest sukcesywnie rozwijana o kolejne moduły: Obieg Dokumentów, WMS, EDI, BI, B2B, CRM.        

Wdrożenie powierzono firmie CDN-Partner w Krakowie, która od kilkunastu lat z sukcesem realizuje projekty wdrożeń systemów ERP Comarch.

Implementację poprzedziła analiza procesów biznesowych zachodzących w DRAGON. Na tej podstawie dobrane zostały moduły systemu Comarch ERP XL, a następnie skonfigurowano ich funkcjonalności dopasowując je do specyfiki i wymagań firmy.

Istotne znaczenie podczas analizy, a następnie wdrożeniu miał fakt dużego zaangażowania pracowników i właścicieli DRAGON. Jasno określone wymagania i wspólna praca, pozwoliły osiągnąć postawiony przed Comarch ERP XL cel.

W opinii Kierownika Działu Wdrożeń Pana Grzegorza Kluzika:

„Zespół wdrożeniowy CDN-Partner w Krakowie wykazał się dużym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem w procesie implementacji systemu Comarch ERP XL. Merytoryczna wiedza i doświadczenie wdrożeniowe zespołu CDN-Partner, pozwoliły na swobodną komunikację podczas wdrożenia oraz zapewniły wsparcie po wdrożeniu.

Dzięki elastyczności, dużej skalowalności i możliwości rozszerzania systemu Comarch ERP XL o rozwiązana dedykowane, DRAGON uzyskał możliwość dostosowania systemu do własnych indywidulanych potrzeb, jak również możliwość jego rozbudowy o funkcjonalności niestandardowe.
Na szczególną uwagę zasługują:

  • webowa platforma B2B, za pomocą której realizowane są procesy kooperacji z podwykonawcami wyrobów dragon,
  • tworzenie tras i zleceń transportowych, w tym integracja z systemami spedycyjnymi uwzględniająca obsługę przewozu substancji niebezpiecznych,
  • rozbudowa systemu Comarch WMS o ewidencję jednostek transportowych i ewidencję przewozu substancji niebezpiecznych,
  • integracja z systemem typu SCADA, dzięki której zautomatyzowane zostały procesy ewidencji produkcji”.

Sukces i wysoką efektywność wdrożenia potwierdzają również wypowiedzi kadry zarządzającej DRAGON.

Według Głównego Technologa, Process Supervisor’a Pana Grzegorza Kosteckiego:  

„System Comarch ERP XL uporządkował procesy tworzenia i aktualizacji technologii produkcyjnych w tym pozwolił na sprawne zarządzanie wersjami technologii produkcyjnych wyrobów. Wdrożenie identyfikowalności partii surowców, wytwarzanych półproduktów i wyrobów gotowych, pozwoliło na bieżąco nadzorować jakość wytwarzanych produktów”.

Wypowiedź Dyrektora Pionu Zakupy i Produkcja Pana Tomasza Dalach:

„W systemie mamy możliwość planowania produkcji pod planowane zapotrzebowanie naszych klientów jak również możemy analizować potrzeby materiałowe produkcji. Realizacja produkcji rejestrowana jest w XL’u na bieżąco. Dzięki temu mamy w każdej chwili aktualną informację o stanie wykonanych półproduktów i wyrobów gotowych. Analizy produkcji w BI, pozwalają nam weryfikować czasy trwania poszczególnych etapów produkcji na każdym półprodukcie i wyrobie jak również możemy mierzyć wydajność pracowników produkcji i porównywać ją z zakładanymi zdolnościami produkcyjnymi”.

Jak twierdzi Dyrektor Pionu Sprzedaży Pan Adam Barszcz:

„System pozwala w elastyczny sposób zarządzać cennikami oferowanych przez nas wyrobów. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, bezpośrednio z systemu jesteśmy w stanie tworzyć indywidualne cenniki dla klientów, oraz powiadamiać ich o zbliżających się akcjach promocyjnych. Wszechstronne analizy BI, pozwalają nam analizować sprzedaż oraz jej koszty”.

W opinii Dyrektora Finansowego Pani Ewy Reguckiej:

„Comarch ERP XL zautomatyzował procesy księgowe. Obecnie księgowanie dokumentów odbywa się bez naszego udziału. Dzięki wdrożeniu autorskiego rozwiązania CDN-Partner, klienci powiadamiani są również automatycznie o zbliżających się płatnościach i płatnościach przeterminowanych. System umożliwia nam tworzenie budżetów działalności operacyjnej poszczególnych działów oraz analizę realizacji tych budżetów i analizy alokacji kosztów”.