Strona główna > Referencje > Referencje od firmy Fundacja im. Brata Alberta – wdrożenie systemu Comarch Optima

 

Referencje od firmy Fundacja im. Brata Alberta – wdrożenie systemu

Comarch Optima

Schronisko dla niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Prószyńskiego w Radwanowicach jest placówką macierzystą Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie i działa od września 1989 roku. Jego celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. Do schroniska przyjmowane są osoby, które: mają ukończone 18 lat, są upośledzone w stopniu umiarkowanym i znacznym, są sierotami społecznymi i naturalnymi, nie mają zaburzeń psychicznych.

Praca wychowawcza w Schronisku w Radwanowicach prowadzona jest w oparciu o małe, około 10-osobowe wspólnoty, które mają zastąpić niepełnosprawnym ich utracone rodziny. W każdej ze wspólnot pracuje 3-4 wychowawców-opiekunów.

Nasza instytucja korzystała od 2000 roku z programu KLASYKA PIK. W 2010 roku zdecydowaliśmy się na zmianę systemu na Comarch Optima Kadry i Płace Plus. Do przejścia na ten system skłoniły nas dobre opinie o programie, jak również atrakcyjne warunki migracyjne oraz dodatkowe bonusy z tytułu faktu, że jesteśmy instytucją ,,non profit”. 

Po latach pracy na Comarch Optima wyrażamy pozytywną opinię. Program jest stale aktualizowany i zgodny z przepisami. Zapewnił nam rzetelne prowadzenie kadr i płac. Comarch Optima Kadry i Płace Plus pozwala na konfigurację różnych składników wypłat, prowadzenie kartotek pracowników oraz sprawne zarządzanie zagadnieniami kadrowo-płacowymi i dokonywanie rzetelnych rozliczeń firmy z Urzędem Skarbowy i ZUS. Jesteśmy zadowoleni ze zmiany na nowy program, który jest nowoczesny i bardziej przejrzysty.

Na dostawcę i firmę wdrożeniową wybraliśmy CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. – Złotego Partnera Comarch. Dzięki pracownikom CDN-Partner w Krakowie szybko nauczyliśmy się obsługi programu, wbrew wcześniejszym obawom praca na programie Comarch Optima okazała się prosta.

Nasza współpraca z firmą CDN-Partner w Krakowie nie zakończyła się wraz z wdrożeniem. Nadal możemy liczyć na pomoc merytoryczną i fachowe wsparcie oraz konsultacje umożliwiające nam lepsze wykorzystanie systemu.

Polecamy program Comarch Optima oraz firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o.