Strona główna > Referencje > Referencje od firmy Animex – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

 

Referencje od firmy Animex – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

Comarch ERP XL w Animex Food.

AnimexAnimex Foods sp. z o.o. S.K.A należy do Grupy Animex, kluczowej marki na rynku mięsa i pasz w Polsce. Firma przykłada duże znaczenie do działalności i rozwoju sektora paszowego. Produkcja oraz dystrybucja, realizowane są w zakładach w  Grodkowie i Zamościu. Pasze  produkcji Animex wyróżniają się bardzo wysoką jakością; firma systematycznie powiększa swój udział w rynku. Animex konsekwentnie wprowadza nowoczesne rozwiązania i technologie.

W Animex Foods sp. z o.o. S.K.A podjęto decyzję, o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, który zapewniłby wsparcie kluczowym obszarom działalności, związanym z zakupami surowców i materiałów do produkcji, gospodarką magazynową, procesami produkcyjnymi i rozliczaniem produkcji. Istotną była potrzeba aktualnych, poprawnych oraz kompleksowych danych, zapewniających bieżącą kontrolę działalności oraz wspomagających  podejmowanie decyzji biznesowych. Firma wybrała system Comarch ERP XL. Rozwiązanie to zapewniało potrzebne oddziałom paszowym w Animex funkcjonalności, a cechująca je elastyczność i możliwość wykonania rozszerzeń funkcjonalnych pozwalała na optymalne dostosowanie do specyficznych potrzeb działalności produkcyjnej.

Wdrożenie przeprowadziła firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. System Comarch ERP XL został skonfigurowany zgodnie ze zdefiniowanymi w ramach analizy potrzebami. Wdrożenie w pierwszej fazie objęło moduły: Sprzedaż, Zamówienia, Import, Kompletacja, Księgowość, Środki Trwałe. W drugim etapie zrealizowano implementację platformy analitycznej Business Intelligence Comarch ERP XL z kompletem analiz dziedzinowych. Do konfiguracji wykorzystano Modelowanie Procesów oraz Interfejs Programistyczny.

Comarch ERP XL zapewnił  obydwu centrom produkcyjnym dostęp do aktualnych danych, raportów, ułatwiających właściwą organizację zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży. W ramach realizacji projektu wykonano integrację z aplikacjami, sterującymi procesami produkcyjnymi w zakładach w Grodkowie i Zamościu, zapewniając ich kontrolę z poziomu Comarch ERP XL. Jako rozwiązania wdrożeniowe powstały dostosowane do specyfiki Animex narzędzia do importu zoptymalizowanych receptur produkcyjnych, aktualizowania cen ewidencyjnych na recepturach, plan zapotrzebowania na surowce, niezbędne do realizacji produkcji. Firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. wykazała się profesjonalizmem w trakcie konfiguracji systemu, projektowania oraz implementacji rozwiązań wdrożeniowych, w pełni potwierdzając najwyższy poziom kwalifikacji.

W rezultacie wdrożenia Comarch ERP XL osiągnięto możliwość kontroli i zarządzania newralgicznymi obszarami działalności operacyjnej. Poszczególne działy na bieżąco dysponują aktualnymi danymi. Stały dostęp do raportów, analiz, danych ze wszystkich działów w czasie rzeczywistym, wspiera kreowanie planów biznesowych, jak też ich bieżącą weryfikację. Według opinii kadry zarządzającej, Comarch ERP XL pozwolił na daleko idące uporządkowanie funkcjonowania firmy, wyraźnie poprawiając jakości pracy.