Strona główna > Referencje >  Referencje od firmy InPost – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

 

Referencje od firmy InPost – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

Nowoczesny system ERP Comarch w InPost Sp. z o.o.

InPostInPost Sp. z o.o. jest największym niezależnym operatorem pocztowym — rynkową konkurencją dla Poczty Polskiej SA — świadczącym usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową. Należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. Spółka dzięki innowacyjnemu podejściu do biznesu, szerokiej ofercie produktowej oraz nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, ugruntowuje swoją pozycję w dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce. InPost Sp. z o.o. dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Usługi spółki dostępne są w 900 Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce. Spółka jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym XVIII edycji konkursu TERAZ POLSKA, jest też liderem na rynku e-commerce. Firma realizuje swoją misję zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, oferując kompleksowe, profesjonalne i nowoczesne usługi pocztowe oraz rozwiązania pomocne w realizacji celów biznesowych.

Firma InPost Sp. z o.o. działając na trudnym rynku pocztowym, zmonopolizowanym przez Pocztę Polską, potrzebowała nowoczesnego systemu informatycznego, wspierającego złożone procesy biznesowe, dostarczającego różnorodnych analiz. Konieczne były funkcjonalności potrzebne do prowadzenia działalności operacyjnej rozliczeń, jak również elastyczność, pozwalająca na odpowiednią do celów spółki obsługę wprowadzanych przez InPost nowoczesnych, konkurencyjnych usług i innych form aktywności rynkowej.

Firma wybrała system Comarch ERP XL. Rozwiązanie to dostarczało wymagane funkcjonalności, a cechująca je elastyczność pozwalała na dostosowanie do specyficznych potrzeb. Istotnym argumentem była dbałość producenta tj. Comarch S.A. o systematyczny rozwój, jak też zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wdrożenie przeprowadziła firma CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. System Comarch ERP XL został skonfigurowany zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej, w ramach analizy potrzebami. Sprawnie przeprowadzone zostały szkolenia.

W pierwszej fazie implementacja objęła moduły: sprzedaż, zamówienia, księgowość, środki trwałe, kadry i płace. Kolejnym zaplanowanym etapem jest wdrożenie platformy wielodziedzinowych analiz – Business Intelligence Comarch ERP XL.

Comarch ERP XL zapewnił dostęp do aktualnych danych i potrzebnych informacji wszystkim działom firmy. Obsługa operacji uległa wyraźnemu skróceniu. Osoby decyzyjne uzyskały dostęp do analiz, wspierających określanie planów biznesowych. Funkcjonalności systemu Comarch ERP XL sprawdziły się w realiach działalności prowadzonej przez InPost Sp. z o. o.

Firma CDN-Partner w Krakowie Sp. z o. o. wykazała się profesjonalizmem w trakcie implementacji rozwiązania oraz szkoleń, w pełni potwierdzając najwyższy poziom kwalifikacji.