Strona główna > Referencje > Referencje od firmy Almar – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

 

Referencje od firmy Almar – wdrożenie systemu Comarch ERP XL

ALMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to przedsiębiorstwo działające od 1992 r., zajmujące się od początku swojego istnienia handlem hurtowym artykułami mleczarskimi. Spółka oferuje cały asortyment produktów mleczarskich dostępnych na rynku: mleko, śmietany, śmietanki, napoje fermentowane, masło, sery twarogowe, dojrzewające, topione, pleśniowe, serki i twarożki do smarowania pieczywa, desery mleczne. Producentami tych wyrobów są duże spółdzielnie mleczarskie, których towary są znane i poszukiwane przez klientów. W ofercie handlowej Spółka posiada także wyroby produkowane pod jej własnymi markami. Należą do nich: sery dojrzewające typu szwajcarskiego DZIURAWIEC, DZIURAWIEC WĘDZONY, ŻUBR, GULIWER, ser wędzony typu holenderskiego WĘDZAREK, sery wędzone z masy parzonej BACA, HALNIAK oraz miks masła i olejów roślinnych MIXEŁKO KREMOWE. 

Spółka ALMAR prowadzi handel hurtowy na terenie całej Polski, a także serwis sklepowy na terenie województw Polski południowo-wschodniej. Odbiorcy to zarówno międzynarodowe sieci handlowe, jak i lokalne sieci detaliczne, a także hurtownie i pojedyncze sklepy detaliczne. 

Centrala wraz z głównym centrum dystrybucyjnym znajduje się w Krakowie. W Nowym Targu, Nowym Sączu, Zakopanem i Tarnowie funkcjonują centra handlowo logistyczne. Struktura taka zapewnia realizację dostaw na terenie całego kraju w krótkim terminie, co jest jednym z wyróżników wysokiej jakości obsługi Klienta.

Sytuacja biznesowa

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, konieczny jest stały dostęp do aktualnych danych, informacji ze wszystkich obszarów działalności w szczególności w zakresie gospodarki magazynowej i sprzedaży, realizacji zamówień kontrahentów. W przypadku Spółki ALMAR istotny był stały dostęp do bieżącej informacji o pracy oddziałów. Do sprawnego zarządzania firmą koniecznością stała się możliwość uzyskiwania raportów, zestawień w oparciu o różnorodne kryteria np. towar, kontrahent. Wykorzystywany przez Spółkę system informatyczny nie zapewniał realizacji powyższego.

Rozwiązanie

Spółka ALMAR zdecydowała o zmianie systemu do zarządzania. Z rozwiązań dostępnych na rynku wybrała Comarch ERP XL. O wyborze zadecydował kompleks parametrów: szerokie spektrum funkcjonalności, z którymi zapoznano się podczas prezentacji, możliwości adaptacji do indywidualnych potrzeb Użytkownika, dbałość producenta o rozwój funkcjonalny rozwiązania oraz jego aktualizację w kontekście obowiązujących przepisów.

Wdrożenie powierzono firmie CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. Firma w sposób profesjonalny przeprowadziła analizę przedwdrożeniową, definiując istotne potrzeby Spółki ALMAR, jak też ich rozwiązania za pomocą funkcjonalności Comarch ERP XL. Zaimplementowano moduły: sprzedaż — gospodarka magazynowa, zamówienia, CRM, ECOD, księgowość, środki trwałe, kadry i płace. W oparciu o ustalenia analizy wykonana została konfiguracja poszczególnych obszarów Comarch ERP XL. W sprawny, profesjonalny sposób przeprowadzono szkolenia kadry Spółki ALMAR.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie Comarch ERP XL w istotny sposób usprawniło pracę Spółki. Znaczącą poprawę uzyskano w działach obsługi klienta, dzięki natychmiastowemu dostępowi do stanów magazynowych, możliwościom rezerwacji poszczególnych pozycji. Zarząd uzyskał aktualne dane dotyczące wszystkich obszarów firmy.

Dlaczego oprogramowanie Comarch?

System Comarch ERP XL sprawdził się w realiach funkcjonowania Spółki ALMAR, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej cele wdrożeniowe. Implementacja Comarch ERP XL dała możliwość przekazania przez Spółkę ALMAR szeregu spostrzeżeń i sugestii wynikających z jej specyfiki funkcjonowania, co doprowadziło do rozwoju wykorzystywanych przez firmę funkcjonalności, które z pewnością zostaną uwzględnione przez Producenta oprogramowania w jego dalszym rozwoju. Na wysoką ocenę zasługuje firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o., która w sposób rzetelny wywiązała się ze wszystkich ustaleń realizując wdrożenie na wysokim poziomie.