Strona główna > Referencje > Referencje od firmy Sanel – wdrożenie systemu Comarch CDN XL

 

Referencje od firmy Sanel – wdrożenie systemu Comarch CDN XL

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL dział od 58 lat, specjalizując się w produkcji szerokiej gamy wyrobów szczotkarskich oraz galanterii metalowej. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku utrzymuje pozycję firmy wiodącej w branży. Zatrudniając w większości osoby niepełnosprawne (w tym niewidome), dostosowując się do aktualnych trendów rynkowych, systematycznie umacnia pozycję, rozszerza ofertę o nowe produkty. Przeprowadzane przez Zarząd reorganizacje, uruchomienia nowych linii produkcyjnych pozwoliły rozszerzyć dominujący profil produkcji obejmujący wyroby szczotkarskie i kosmetyczne o segment wyrobów metalowych i elektrotechnicznych. Firma z sukcesem wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2018. 

Utrzymanie wysokich standardów produkcyjnych, organizacyjnych wymagało wprowadzenia zintegrowanego systemy informatycznego. Firma pracowała na oprogramowaniu Comarch Klasyka; wśród dostępnych na rynku rozwiązań wybrano system Comarch CDN XL. Zdecydowały wszechstronne funkcjonalności systemy odpowiadające specyfice Sanel, zaufanie do ma marki Comarch, świadomość, że wybrane rozwiązanie jest systematycznie rozwijane przez producenta, jak też dobre doświadczenia we współpracy z CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. w zakresie utrzymania oprogramowania Comarch.

Wdrożenie objęło moduły: Sprzedaż, Zamówienia, Produkcja, Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace. 

Implementacja Comarch CDN XL pozwoliła na uzyskanie, dzięki jednej zintegrowanej bazie pełnego dostępu do aktualnych danych dla wszystkich użytkowników. Poszczególne działy Sanel mają natychmiastowy wgląd do dokumentów handlowych, magazynowych. Objęcie systemem Comarch CDN XL produkcji pozwoliło na uporządkowanie technologii, powiązanie z działami zaopatrzenia i sprzedaży. Trwają prace wdrożeniowe związane z optymalizacją rozliczeń kosztów produkcji. Planowana jest implementacja aplikacji Mobilna Sprzedaż Comarch CDN XL pozwoli uzyskać pełne wsparcia dla mobilnych przedstawicieli handlowych, którzy uzyskają możliwość bezpośredniego dostępu do danych klientów, zamówień i rozliczeń.

System Comarch CDN XL jest właściwym rozwiązaniem dla Sanel, dostarcza aktualnej wiedzy na temat kluczowych procesów zachodzących w firmie, optymalizuje funkcjonowanie poszczególnych działów. Jako zintegrowany system informatyczny zasługuje na polecenie potencjalnym nabywcom. 

Wdrożenie zrealizowała firma CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o., wykazując się profesjonalizmem i wysokimi standardami działania, co w pełni uzasadnia rekomendowanie jej, jako Firmy zapewniającej obsługę na najwyższym poziomie.