Strona główna > Referencje > Biuro Rachunkowe Buchalteria Magdalena Maria Siewiorek

 

Biuro Rachunkowe Buchalteria Magdalena Maria Siewiorek

Biuro Rachun­kowe Buchal­te­ria Mag­da­lena Maria Sie­wio­rek rozpoczęło swoją działalność w 2000 roku. Świadczymy kompleksową obsługę rachunkowo-podatkową i kadrowo-płacową dla podmiotów o różnym profilu działalności. Skutecznie odciążamy przedsiębiorców od wypełniania obowiązków rachunkowych, zapewniając im efektywną i kompleksową obsługę rachunkową. Dzięki sukcesywnie zdobywanemu doświadczeniu oraz bogatej i kompleksowej wiedzy zdobyliśmy zaufanie wielu klientów działających w różnych branżach:  handlowej, usługowej czy produkcyjnej, a także o różnej formie prawnej. Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg handlowych, lecz naszymi Klientami są również małe firmy, które prowadzą ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów i ryczałtu.

Comarch ERP Optima to doskonałe i godne polecenia narzędzie wspierające działalność naszej firmy. O wyborze tego oprogramowania zadecydowała bogata funkcjonalność, intuicyjność, przejrzystość, udostępnienie na bieżąco wersji zgodnej z ciągle zmieniającymi się przepisami oraz przyjazne dla klienta wsparcie w zakresie obsługi poszczególnych modułów w tym oferowany system szkoleń. 

W sprawach technicznych i merytorycznych dotyczących Comarch ERP kontaktujemy się z CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. 

Współpraca z CDN-Partner w Krakowie nie kończy się, jak to często bywa tuż po zakupie oprogramowania. 

W razie pytań i wąt­pli­wo­ści zawsze możemy liczyć na fachowy ser­wis, pomoc mery­to­ryczną i kon­sul­ta­cje umoż­li­wia­jące lep­sze wyko­rzy­sta­nie sys­temu.

Polecamy również skorzystanie z oferty wdrożeniowej, gdzie olbrzymie znaczenie ma nie tylko znajomość oprogramowania, ale także wysokie kwalifikacje z zakresu przepisów prawa, którymi dysponują wyspecjalizowani pracownicy.