Strona główna > Referencje > PUH Agrosprzęt

 

Referencje od firmy PUH Agrosprzęt — wdrożenie systemu Comarch ERP Optima

 

Agrosprzęt LogoFirma działa pod nazwą P.U.H. ,,Agrosprzęt” Spółka z o.o. w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego H/B – 1263 z dnia 10.04.1989 r. 

P.U.H. ,,Agrosprzęt” Spółka z o.o. ma siedzibę w Krakowie, przy ul. Miodowej 53. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000071224, nip firmy 676 007 64 43.

Zarząd spółki jest 2-osobowy.

Podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług:

a). szkolenie zawodowe, głównie operatorów sprzętu ciężkiego,

b). remonty i inwestycje,

c). usługi sprzętowo – transportowe,

d). szkolenia spawaczy.

W rezultacie analizy dostępnych rozwiązań firma P.U.H. ,,Agrosprzęt” Spółka z o.o. wybrała system Comarch ERP Optima. O wyborze zadecydowały kompletne funkcjonalności obejmujące wszystkie obszary działalności biznesowej firmy oraz dbałość producenta o rozwój funkcjonalny systemu i jego aktualizację. 

Wdrożenie powierzono firmie CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o., która od kilkunastu lat z sukcesem realizuje projekty wdrożeń systemów Comarch ERP. Implementację poprzedziła analiza procesów biznesowych w firmie P.U.H. ,,Agrosprzęt” Spółka z o.o. Na tej podstawie zostały dobrane moduły systemu Comarch ERP Optima, a następnie skonfigurowano ich funkcjonalności dopasowując je do specyfiki i wymagań firmy. Jasno określone wymagania i wspólna praca, pozwoliły osiągnąć postawiony przed wdrożeniem cel. 

Obecnie firma Agrosprzęt w swojej instalacji posiada moduły: Kasa/Bank, Księga Handlowa, Płace i Kadry.

Firma P.U.H. ,,Agrosprzęt” Spółka z o.o. współpracuje z firmą CDN-Partner w Krakowie Spółka z o.o. od 15 lat, współpraca układa się bardzo dobrze. 

Polecamy program Comarch ERP Optima jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność firmy oraz firmę CDN-Partner w Krakowie Spółka z o.o. – jako rzetelną firmę wdrażającą.