Strona główna > Referencje > Referencje od Muzeum Fotografii w Krakowie – wdrożenie systemu Comarch ERP Optima

 

Referencje od Muzeum Fotografii w Krakowie – wdrożenie systemu Comarch ERP Optima

Muzeum Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu. Zajmujemy się fotografią ujętą jako fenomen kulturowy, który w istotny sposób określa – już prawie od dwustu lat – ikonosferę nowoczesnego człowieka, przejawiając się w najróżniejszych sferach jego życia: nauce, mediach, praktykach związanych z upamiętnianiem i dokumentowaniem przeszłości, propagandzie, reklamie i wreszcie – w sztuce. Bez znajomości fotografii, w jej historii, specyficznych języków i form eksploatacji, nie sposób zrozumieć otaczającej nas rzeczywistości. Stąd istotną rolą Muzeum jest upowszechnianie wiedzy o medium i podnoszenie kompetencji kulturowych w zakresie jego odbioru. 

W rezultacie analizy dostępnych rozwiązań systemów do zarządzania firmą, Muzeum Fotografii wybrało system krakowskiego producenta – firmy Comarch. O wyborze Comarch ERP Optima zadecydowało wiele czynników w tym m.in.: budowa modułowa systemu, dbałość producenta o rozwój funkcjonalny systemu i jego aktualizację wobec zmieniających się przepisów oraz opieka firmy Partnerskiej.

Pierwsze moduły Comarch ERP Optima zakupiliśmy w 2006 r., w kolejnych latach rozszerzaliśmy instalację, która obecnie obejmuje moduły Comarch ERP Optima: Kadry i Płace Plus, Faktury, Handel, Kasa/Bank, Księga Handlowa, e-Sprawozdania, PPK, Środki Trwałe.

Wdrożenie zostało przeprowadzone przez firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o., z która stale współpracujemy. Doceniamy profesjonalizm i kompetencje pracowników oraz to, że zawsze możemy liczyć na wsparcie zarówno w bieżącej obsłudze programu, jak i doradztwie w zakresie nowych, pojawiających się funkcjonalności. 

Polecamy program Comarch ERP Optima jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność firmy oraz firmę CDN-Partner w Krakowie sp. z o.o. – rzetelną firmę wdrażającą.