Strona główna > Referencje > Referencje od Stowarzyszenia Producentów Cementu – wdrożenie systemu Comarch ERP Optima

 

Referencje od Stowarzyszenia Producentów Cementu — wdrożenie systemu Comarch ERP Optima

Głównym celem działalności SPC jest skupienie działających na polskim rynku producentów cementu. Stowarzyszenie – w imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Jest stroną, reprezentującą przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestniczy w pracach, obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych. Działalność informacyjna, edukacyjna, szkoleniowa, działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promowanie wyrobów oraz nowoczesnych technologii ich zastosowania to ważne działania podejmowane przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: promocję wyrobów, poprawę efektywności pracy przemysłu cementowego poprzez propagowanie nowoczesnych technik i technologii, w tym nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, zbieranie informacji statystycznych, publikacje. 

Od wielu lat, bo aż od 1997 roku korzystaliśmy z rozwiązania dos’owego programu Comarch ERP Klasyka. Do zmiany programu na Comarch ERP Optima skłoniły nas ograniczenia dos’owego programu, ale również atrakcyjne warunki cenowe i oferowane przez producenta rabaty.

W 2007 roku kupiliśmy program Comarch ERP Optima, a na przestrzeni kilku kolejnych lat rozszerzyliśmy instalację o dodatkowe moduły i na dzień dzisiejszy obejmuje ona następujące moduły Comarch ERP Optima: Faktury, Kasa/Bank, Księga Handlowa, e-Sprawozdania, PPK, Płace i Kadry.

Korzystając z Comarch ERP Optima za pomocą jednego programu możemy obsłużyć wszystkie aspekty działalności firmy. Comarch ERP Optima cechuje przejrzystość, stabilność, możliwość pracy na wielu oknach. Program jest stale aktualizowany w zakresie aktualnych przepisów. 

Oprogramowanie Comarch ERP Optima wdrażali pracownicy CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. Współpraca przebiegała wzorcowo, wdrożenie i szkolenie było przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Zawsze też możemy liczyć na wsparcie w codziennej pracy. Nasza współpraca trwa nieprzerwanie. Chętnie korzystamy ze wsparcia pracowników CDN-Partner w zakresie obsługi programu Comarch ERP Optima.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dokonanego wyboru i śmiało możemy polecić zarówno program Comarch ERP Optima jako sprawdzone narzędzie wspomagające działalność naszego Stowarzyszenia oraz firmę CDN-Partner w Krakowie – sumienną i rzetelną firmę wdrażającą.