Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Optima > Comarch ERP Optima Środki Trwałe

 

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Moduł Comarch ERP Optima Środki Trwałe zapewnia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki wprowadzonym informacjom można automatycznie generować odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. 

Moduł Środki Trwałe umożliwia:

  • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
  • zastosowanie szczególnych przypadków amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego;
  • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Comarch ERP Optima Środki Trwałe:  KUP TERAZ

Comarch ERP Optima Środki Trwałe dla Biur Rachunkowych:  KUP TERAZ

 

Rozbudowana karta środka trwałego umożliwia wprowadzenie wielu informacji opisujących dany środek trwały, jak również przypisanie go do konkretnej osoby. Funkcjonalność ta w znaczący sposób usprawnia ewidencjonowanie i analizowanie środka trwałego na wielu płaszczyznach.

Comarch ERP Optima Środki trwałe

Kartoteka środka trwałego informuje o jego eksploatacji i osobie za niego odpowiedzialnej.

 W module tym zawarta jest kompletna księga inwentarzowa umożliwiająca:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • rejestrację historii środka trwałego,
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych oraz niestandardowych okresów obrachunkowych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Moduł Środki Trwałe jest częścią zintegrowanego systemu Comarch ERP Optima. Wszelkie dane i informacje zgromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w modułach Księga Handlowa i Książka Podatkowa, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych.

Moduły w systemie Comarch ERP Optima:

 

 

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

   Comarch ERP Optima
   Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Opis Analityczny

   Comarch ERP Optima
   Opis Analityczny

Comarch ERP Optima e-Sprawozdania

   Comarch ERP Optima
   e-Sprawozdania

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

   Comarch ERP Optima
   Biuro Rachunkowe

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

   Comarch ERP Optima
   Kadry i Płace

Comarch HRM

   Comarch 
   HRM

Comarch ERP Optima Faktury

   Comarch ERP Optima
   Faktury

Comarch ERP Optima Handel

   Comarch ERP Optima
   Handel

Comarch ERP e-Sklep

   Comarch ERP
   e-Sklep

Comarch ERP Optima CRM

   Comarch ERP Optima
   CRM

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

   Comarch ERP Optima
   Obieg Dokumentów

Comarch ERP Optima Detal

   Comarch ERP Optima
   Detal

Comarch ERP Optima Serwis

   Comarch ERP Optima
   Serwis

Comarch ERP Optima Kasa/Bank

   Comarch ERP Optima
   Kasa/Bank

Comarch ERP Optima Analizy BI

   Comarch ERP Optima
   Analizy BI

Comarch ERp Optima BI Point Menadżer

   Comarch ERP Optima
   BI Point Menadżer

Comarch DMS

   Comarch
   DMS

Comarch ERP Optima Mobile Sprzedaż

   Comarch ERP Optima
   Mobile Sprzedaż

Comarch ERP Optima Mobile Zarządzanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Zarządzanie

Comarch ERP Optima Mobile Monitorowanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Monitorowanie

Comarch TNA

   Comarch 
   TNA

Comarch iBard

   Comarch 
   iBard