Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Optima > Comarch ERP Optima Księga Handlowa

 

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS. Prowadzenie pełnej księgowości umożliwi Ci Comarch ERP Optima Księga Handlowa – moduł tworzony w oparciu o ustawę o rachunkowości i co ważne zgodnie z jej wymogami. Dzięki Comarch ERP Optima KH możesz tworzyć wielopoziomowy plan kont, księgować do wielu lub jednego wybranego dziennika cząstkowego, generować dowolne  zestawienia obrotów i sald za określony czas. Bardzo przydatną funkcjonalnością usprawniająca pracę jest automatyczne księgowanie dokumentów i deklaracji oraz predekretacja dokumentów. W programie tym można wykorzystać funkcje grup kont oraz zainicjować bilans otwarcia na podstawie sald kont z poprzedniego roku, ponadto można prowadzić oddzielną ewidencję dokumentów niebędących fakturami VAT. Program daje możliwość księgowania dokumentów wprost z innych modułów np. Środków Trwałych i Płace i Kadry.

Moduł Księga Handlowa pozwala ewidencjonować VAT, drukować formularze deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz wysyłać je elektronicznie. Z programem w łatwy sposób obliczysz zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz deklaracje roczne i wyślesz je elektronicznie. Parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych, tworzenie zestawień księgowych  w tym rachunku zysków i strat, bilansu firmy, bieżąca analiza przychodów i rozchodów z aktualnie poniesionymi wydatkami zobrazowane w programie  przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu to tylko nieliczne z tak szerokiej gamy funkcjonalności.

KH1.JPG

Dane niezbędne do wypełnienia deklaracji VAT są pobierane wprost z programu, co eliminuje pomyłki, które mogłyby wystąpić przy ręczny wprowadzaniu danych. Przy wysyłaniu deklaracji w formie elektronicznej otrzymujemy Urzędowe potwierdzenia odbioru przesłanej przez nas deklaracji.

KH2.gif

Lista elementów schematu księgowego

Moduł Księga Handlowa występuje w dwóch wersjach:

Wersja standardowa – Comarch ERP Optima Księga Handlowa oraz Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus, która poza wyżej opisanymi funkcjonalnościami posiada również możliwość zakładania kont walutowych, księgowania schematami na konta walutowe, przeglądanie dekretów, obrotów, sald zarówno w walucie systemowej, jak i obcej oraz generowanie przeszacowania walut.

Wykorzystując narzędzie, jakim jest program Comarch ERP Optima Księga Handlowa zyskujesz:

  • program zawsze zgodny z przepisami program,
  • oszczędność czasu poprzez zastosowanie schematów księgowych i księgowań okresowych,
  • możliwość wysyłki deklaracji w formie elektronicznej,
  • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem,
  • możliwość budżetowania, czyli planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach.

Moduły w systemie Comarch ERP Optima:

 

 

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

   Comarch ERP Optima
   Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Opis Analityczny

   Comarch ERP Optima
   Opis Analityczny

Comarch ERP Optima e-Sprawozdania

   Comarch ERP Optima
   e-Sprawozdania

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

   Comarch ERP Optima
   Biuro Rachunkowe

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

   Comarch ERP Optima
   Kadry i Płace

Comarch HRM

   Comarch 
   HRM

Comarch ERP Optima Faktury

   Comarch ERP Optima
   Faktury

Comarch ERP Optima Handel

   Comarch ERP Optima
   Handel

Comarch ERP e-Sklep

   Comarch ERP
   e-Sklep

Comarch ERP Optima CRM

   Comarch ERP Optima
   CRM

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

   Comarch ERP Optima
   Obieg Dokumentów

Comarch ERP Optima Detal

   Comarch ERP Optima
   Detal

Comarch ERP Optima Serwis

   Comarch ERP Optima
   Serwis

Comarch ERP Optima Kasa/Bank

   Comarch ERP Optima
   Kasa/Bank

Comarch ERP Optima Analizy BI

   Comarch ERP Optima
   Analizy BI

Comarch ERp Optima BI Point Menadżer

   Comarch ERP Optima
   BI Point Menadżer

Comarch DMS

   Comarch
   DMS

Comarch ERP Optima Mobile Sprzedaż

   Comarch ERP Optima
   Mobile Sprzedaż

Comarch ERP Optima Mobile Zarządzanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Zarządzanie

Comarch ERP Optima Mobile Monitorowanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Monitorowanie

Comarch TNA

   Comarch 
   TNA

Comarch iBard

   Comarch 
   iBard