Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Optima > Comarch ERP Optima Kasa Bank

 

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS.

Funkcjonalność, jaką oferuje moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank jest niezbędna w każdej firmie. Moduł umożliwia ewidencję wydatków i wpływów, planowanie płatności, kontrolę płynności finansowej, dostarcza informacji o stanie środków pieniężnych, zapewnia prowadzenie rozrachunków i elektroniczną wymianę danych z bankiem.

Comarch ERP Optima Kasa Bank:  KUP TERAZ

Comarch ERP Optima Kasa Bank PLUS:  KUP TERAZ

 

 

 

 

Comarch ERP Optima Kasa Bank - Preliminarz płatności

Moduł Kasa Bank zapewnia:

 • Rozliczenia z kontrahentami, urzędami i pracownikami.
 • Rozliczenia seryjne dokumentów.
 • Rozliczenia zbiorcze dokumentów.
 • Automatyczne rozliczanie planowanych płatności.
 • Prowadzenie i rozliczanie dowolnych ilości kas i rachunków bankowych.
 • Windykację należności.
 • Bankowość elektroniczną.
 • Słownik banków.
 • Słownik urzędów.
 • Definiowanie schematu numeracji dokumentów.
 • Import części danych z programu Comarch Klasyka (kontrahenci, rejestry VAT, listy płac, spis z natury, ewidencja samochodów itd.).

 Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank daje możliwości:

 • Prowadzenia preliminarza płatności, który jest świetnym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji finansowych.
 • Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych.
 • Wykonywanie raportów dotyczących przeszłości, oraz planowanie wpływów i wydatków przyszłości.
 • Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami.
 • Tworzenie zestawień niezrealizowanych płatności.
 • Łatwe wyliczanie zysku, kosztów i inwestycji poprzez pokazanie rozkładu kosztów i przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje.

Moduł Kasa Bank dostępny jest również w wersji Plus posiadający więcej funkcjonalności.

Comarch ERP Optima moduł Kasa Bank wersja rozszerzona PLUS:

Rozszerzona wersja modułu Kasa Bank – wersja Kasa Bank Plus, daje dodatkowo możliwość prowadzenia magazynu walut. Moduł ten dedykowany jest firmom, które korzystają z rozliczeń w walutach obcych i niezbędne w ich pracy jest prowadzenie bieżącej wyceny operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych i przeliczenie ich na walutę polską.

Moduły w systemie Comarch ERP Optima:

 

 

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

   Comarch ERP Optima
   Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Opis Analityczny

   Comarch ERP Optima
   Opis Analityczny

Comarch ERP Optima e-Sprawozdania

   Comarch ERP Optima
   e-Sprawozdania

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

   Comarch ERP Optima
   Biuro Rachunkowe

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

   Comarch ERP Optima
   Kadry i Płace

Comarch HRM

   Comarch 
   HRM

Comarch ERP Optima Faktury

   Comarch ERP Optima
   Faktury

Comarch ERP Optima Handel

   Comarch ERP Optima
   Handel

Comarch ERP e-Sklep

   Comarch ERP
   e-Sklep

Comarch ERP Optima CRM

   Comarch ERP Optima
   CRM

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

   Comarch ERP Optima
   Obieg Dokumentów

Comarch ERP Optima Detal

   Comarch ERP Optima
   Detal

Comarch ERP Optima Serwis

   Comarch ERP Optima
   Serwis

Comarch ERP Optima Kasa/Bank

   Comarch ERP Optima
   Kasa/Bank

Comarch ERP Optima Analizy BI

   Comarch ERP Optima
   Analizy BI

Comarch ERp Optima BI Point Menadżer

   Comarch ERP Optima
   BI Point Menadżer

Comarch DMS

   Comarch
   DMS

Comarch ERP Optima Mobile Sprzedaż

   Comarch ERP Optima
   Mobile Sprzedaż

Comarch ERP Optima Mobile Zarządzanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Zarządzanie

Comarch ERP Optima Mobile Monitorowanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Monitorowanie

Comarch TNA

   Comarch 
   TNA

Comarch iBard

   Comarch 
   iBard