Strona główna > Oferta > Rozwiązania Comarch > Comarch ERP Optima > Comarch ERP Optima CRM

 

Comarch ERP Optima CRM

Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS. Moduł CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, a także do planowania pracy działu obsługi klienta. Niezbędne do realizacji wysokiej jakości obsługi klientów poprzez powiązanie konkretnych wydarzeń z osobą odpowiedzialną za jej wykonanie, czasem i terminem realizacji. Moduł CRM to nie tylko zarządzanie kontaktami z klientami, to także ofertowanie i planowanie odpowiednich działań zmierzających do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy. W ostatnim czasie moduł CRM zyskał dodatkową bardzo potrzebną funkcjonalność, a mianowicie – windykacje należności, która jest dostępna w wersji rozszerzonej programu – CRM Plus. CRM to moduł pozwalający obsłużyć procesy na różnym poziomie ich zaawansowania, w zależności od wielkości, specyfiki oraz potrzeb danej firmy.

 

Moduł Comarch ERP Optima CRM to:

 • rejestrację kontaktów z klientami zawierająca takie informację, jak nazwa firmy, data, osoba rozmówcy, przebieg i czas rozmowy,
 • planowanie i rejestracja zadań,
 • określenie terminu zadania i osoby odpowiedzialnej,
 • określenie standardów obsługi klienta,
 • możliwość wystawiania faktur cyklicznych,
 • możliwość tworzenia ofert handlowych,
 • obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej.

Comarch ERP Optima CRM:  KUP TERAZ

Comarch ERP Optima CRM PLUS:  KUP TERAZ

 

 

Comarch ERP Optima CRM - Kontakt

Formularz kontaktu

Rejestracja Klientów

W module CRM rejestrujemy potencjalnych i nowych klientów, którzy są widoczni również dla pozostałych modułów w bazie danych.

Zadania

Planowanie zadań oraz czynności, które mają być wykonane w ramach kontaktów z klientem. Zadania możemy podzielić na główne oraz szczegółowe, które są z nim powiązane.

Przypisywanie osoby odpowiedzialne

W ramach kontaktów z klientem możemy przypisać do każdego zadania osobę odpowiedzialną, co wpłynie na zwiększenie przejrzystości planowanych działań i pozwoli określić stopień realizacji danego zadania.

Harmonogram – planowanie czasu

Terminarz w postaci graficznej pozwala na wizualizację zadań. Z poziomu kalendarza mamy możliwość dodawania nowych zadań lub edytowania już istniejących. Każdy operator widzi zadania do niego przypisane, może uzupełniać stopień ich realizacji. Kadra kierownicza dzięki tej funkcjonalności może kontrolować pracę swoich podwładnych.

Comarch ERP Optima CRM - Formularz

Terminarz

Faktury cykliczne

Raz stworzony schemat faktur cyklicznych pozwala generować dla wielu kontrahentów dokumenty handlowe (faktury) w module Comarch ERP Optima – Handel. Każdy podmiot ma indywidualnie ustaloną cenę oraz ilość.

Skrzynka pocztowa

Niezbędne narzędzie służące wysyłaniu i odbieraniu e-maili za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Bardzo przydatna funkcjonalność w seryjnym wysyłaniu dokumentów takich jak faktury, kwitki wypłat, ponaglenia zapłaty, noty odsetkowe, deklaracji pracowniczych do jednego lub wielu kontrahentów. Można skorzystać z gotowego szablonu lub zdefiniować własne szablony. Maile zapisywane są w skrzynce pocztowej.

Oferty

Comarch ERP Optima CRM to także możliwość tworzenia ofert handlowych, propozycji sprzedaży określającej warunki, w jakich ma się ona odbyć. Oferta zawiera informacje o firmie, referencje, warunki handlowe, produktach, usługach, towarach, których oferta dotyczy. Oferta ma być dla klienta przejrzysta i zawierać wszystkie niezbędne dla niego informacje. Funkcjonalność ta pozwala wysłać jedną ofertę do różnych kontrahentów. Wysłany dokument jest zapisywany w bazie na liście ofert, operator może ją wydrukować korzystając z gotowych szablonów lub zdefiniować swój własny uniwersalny wzór. Oferta po akceptacji klienta może zostać przekształcona do dokumentu sprzedaży takiego jak Pro-forma czy faktura sprzedaży.

CRM3.jpg

Lista ofert handlowych

Dzięki ofertowaniu w module CRM możemy wygenerować ofertę dla pojedynczego klienta lub też przygotować ofertę dla grupy wybranych kontrahentów.

 

Comarch ERP Optima CRM Plus 

W module CRM Plus pojawiła się długo oczekiwana funkcjonalność systemu Comarch ERP Optima – mechanizm automatycznej windykacji należności. W ramach procesu windykacji moduł CRM Plus umożliwia:

 • automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
 • tworzenie kontaktów/ zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
 • generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach,
 • blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom.

Schemat procesu windykacji może być podzielony na etapy, które definiowane są elastycznie biorąc pod uwagę naszych kontrahentów. W systemie możemy ustawić poziom należności, od którego ma się zaczynać windykacja lub termin po przekroczeniu którego system ma wysyłać odpowiednią informację w zależności od ustalonego wcześniej schematu windykacji. W CRM Plus możemy określić czy po przekroczeniu terminu płatności będą naliczać się odsetki.

CRM4.jpg

Etap procesu windykacji – ponaglenie zapłaty

Dużą zaletą windykacji jest wykonywanie operacji automatycznie przez usługę Comarch ERP Automat Windykacji – który po zdefiniowaniu schematu windykacji nie wymaga ręcznej ingerencji, co pozwala zaoszczędzić czasu.

Comarch ERP Optima CRM to również:

 • powiązanie kontaktów i zadań z konkretną osobą,
 • stały i szybki wgląd w dokumentację,
 • kontrola stopnia realizacji zadań,
 • graficzny terminarz,
 • łatwe filtrowanie i analizowanie różnych wątków kontaktów z klientem,
 • przypominacz,
 • faktury cykliczne,
 • automatyczna windykacja należności,
 • oferty handlowe.

Comarch ERP Optima CRM to lepsza organizacja pracy i kontrola nad realizacją powierzonych zadań.

 

Moduły w systemie Comarch ERP Optima:

 

 

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

   Comarch ERP Optima
   Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

   Comarch ERP Optima
   Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Opis Analityczny

   Comarch ERP Optima
   Opis Analityczny

Comarch ERP Optima e-Sprawozdania

   Comarch ERP Optima
   e-Sprawozdania

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

   Comarch ERP Optima
   Biuro Rachunkowe

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

   Comarch ERP Optima
   Kadry i Płace

Comarch HRM

   Comarch 
   HRM

Comarch ERP Optima Faktury

   Comarch ERP Optima
   Faktury

Comarch ERP Optima Handel

   Comarch ERP Optima
   Handel

Comarch ERP e-Sklep

   Comarch ERP
   e-Sklep

Comarch ERP Optima CRM

   Comarch ERP Optima
   CRM

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

   Comarch ERP Optima
   Obieg Dokumentów

Comarch ERP Optima Detal

   Comarch ERP Optima
   Detal

Comarch ERP Optima Serwis

   Comarch ERP Optima
   Serwis

Comarch ERP Optima Kasa/Bank

   Comarch ERP Optima
   Kasa/Bank

Comarch ERP Optima Analizy BI

   Comarch ERP Optima
   Analizy BI

Comarch ERp Optima BI Point Menadżer

   Comarch ERP Optima
   BI Point Menadżer

Comarch DMS

   Comarch
   DMS

Comarch ERP Optima Mobile Sprzedaż

   Comarch ERP Optima
   Mobile Sprzedaż

Comarch ERP Optima Mobile Zarządzanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Zarządzanie

Comarch ERP Optima Mobile Monitorowanie

   Comarch ERP Optima
   Mobile Monitorowanie

Comarch TNA

   Comarch 
   TNA

Comarch iBard

   Comarch 
   iBard