Co to jest kaizen i jakie ma zastosowanie w firmach?

Kaizen jest ciągłym usprawnianiem każdego z obszarów firmy. Słowo to pochodzi z języka japońskiego i oznacza dobrą zmianę, czy też progres. Kaizen jest podstawą metody zarządzania produkcją, która koncentruje się na minimalizacji strat przy jednoczesnym maksymalizowaniu wydajności (lean manufacturing). Ponadto jest to również strategia biznesowa polegająca na zaangażowaniu wszystkich pracowników danej firmy w ciągłe poszukiwanie pomysłów oraz realizowanie ich, w celu udoskonalenia firmy.

 

Jakie problemy mogą pojawić się podczas wdrażania Kaizen?

Ciągłe doskonalenie przynosi ogromne korzyści dla firm oraz pracowników, jednak wymaga to otwartości na zmiany i elastyczności. Często próby wdrożenia Kaizen kończą się niepowodzeniem, ponieważ radykalne zmiany wywołują reakcję lękową. Najskuteczniejszym sposobem na wprowadzanie stopniowych zmian jest metoda małych kroków.

Maksymalnie wykorzystaj to, czym dysponujesz na obecną chwilę. Szukaj obszarów, które możesz udoskonalić.

 

Jakie są cele Kaizen?

  • Oszczędność czasu w realizacji procesów.
  • Poprawa jakości.
  • Znaczne obniżenie kosztów.

Zrealizowanie celów Kaizen zwiększa komfort pracy, a także powoduje zwiększenie efektywności oraz motywacji pracowników.

 

Implementacja Kaizen

Koncepcja Kaizen może być zaimplementowana w dowolnej firmie, w dowolnym obszarze biznesu, a nawet w życiu osobistym. Odpowiednie wdrożenie następuje poprzez wykonanie następujących kroków:

1). Planuj – przygotuj plan działania, podziel go na etapy określone w czasie.

2). Wykonuj – realizuj poszczególne etapy planu zgodnie z harmonogramem.

3). Sprawdzaj – miej kontrolę nad wykonywanymi etapami, monitoruj efekty oraz identyfikuj pojawiające się problemy. 

4). Udoskonalaj – podejmij potrzebne korki w celu udoskonalania oraz korygowania nieprawidłowości.

Podsumowując, implementacja Kaizen wymaga cierpliwości. Wprowadzane są małe zmiany, które po pewnym czasie powodują dużą, pozytywną i trwałą zmianę.

Nowe dofinansowanie: Bony na cyfryzację

19 lipca 2021 roku pojawiła się aktualizacja harmonogramu konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w 2021 roku. Główna zmiana pojawiła się w związku z dodaniem nowego obszaru: 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.  

Dotacje na inwestycje IT dla firm

W ostatnich miesiącach nastąpiło spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa. Środki unijne zostały przesunięte w kierunku utrzymania miejsc pracy, konkurencyjności firm oraz pobudzania inwestycji. Pojawiły się również nowe działania i znane konkursy na uproszczonych zasadach, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zainwestować w obszarze digitalizacji firm. 

Podpis elektroniczny w pracy zdalnej

W ostatnim czasie wyraźnie wzrosła świadomość korzyści związanych z posiadaniem podpisu elektronicznego, który jest szczególnie przydatny podczas pracy zdalnej. […] Największą zaletą korzystania z e-podpisu jest oszczędność czasu. Istotne działania można finalizować bez wychodzenia z biura, czy z domu.

Jak szybko przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

Ministerstwo Finansów wydłużyło termin związany między innymi ze sporządzeniem oraz zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Obecnie dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz podpisania sprawozdania trwa do 30 czerwca 2021 r.