Wdrożenie traceability w systemie Comarch ERP XL

Często w trakcie spotkań z klientami pada pytanie o to, czy system Comarch ERP XL posiada traceability? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż traceability samo w sobie nie jest narzędziem informatycznym.

Co to jest traceability?

Traceability jest to system kompleksowego śledzenia pochodzenia, czyli zdolność do identyfikacji oraz odtworzenia historii przepływu dóbr w łańcuchach dostaw wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra i wszystkie lokalizacje objęte przepływem (https://www.gs1pl.org/standardy-i-rozwiazania/traceability-recall). Musimy więc mieć na uwadze zarówno otoczenie, jak i procesy realizowane na zewnątrz oraz procesy wewnętrzne firmy. W dalszej części skupimy się na procesach wewnętrznych. Przedstawiona definicja traceability podpowiada, że identyfikowanie powinniśmy zapewnić już na etapie przyjęcia surowców, przez ich magazynowanie, wydanie do produkcji, wytworzenie półproduktów i produktów finalnych, a następnie ich kompletowanie oraz wysyłkę do dystrybutora i klienta końcowego. Identyfikowalność można zatem pogrupować w kilka grup procesów biznesowych realizowanych w różnych sposób w każdym przedsiębiorstwie.  

Rysunek 1. Identyfikacja w procesach firmy. Opracowanie własne.

Dlaczego traceability jest ważne?

Najistotniejszą funkcjonalnością traceability jest dostarczenie kompleksowych informacji związanych z pochodzeniem każdej sztuki produktu finalnego. Dzięki temu znacznie łatwiej jest wychwycić surowce oraz operacje produkcyjne powodujące spadki jakości wytwarzanych produktów. Identyfikacją w procesie produkcji powinny podlegać operacje produkcyjne, a także zasoby je realizujące, surowce, półprodukty oraz produkty finalne.  

Rysunek 2. Identyfikacja w procesie produkcji. Opracowanie własne.  

Wymagane jest stosowanie traceability w procesie produkcji w branży spożywczej, farmaceutycznej oraz motoryzacyjnej. Coraz więcej firm z innych branż decyduje się na wdrożenie identyfikowalności swoich produktów. Przedsiębiorstwa upatrują w tym możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Wymogi dotyczące identyfikowalności narzucane są nierzadko również przez odbiorców produktów. 

Traceability nie jest gotowym rozwiązaniem wdrażanym w każdym przedsiębiorstwie tak samo. Traceability należy traktować jako ekosystem współpracujących ze sobą podsystemów  i sprzętu, który pozwala na zachowanie najwyższych standardów jakości produkcji oraz dystrybucji. Od dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim gotowości na wdrożenie identyfikowalności produkcji na każdym etapie procesu w tym od posiadania ustabilizowanych procedur zarządzania identyfikowalnością zależy czy zastosowanie dostępnych funkcji w systemie będzie możliwe i przyniesie wymierne korzyści.

Jak system Comarch ERP XL może wspierać śledzenie pochodzenia?  

Poniżej przedstawiono kilka przykładów wykorzystania systemu Comarch ERP XL oraz Comarch WMS Zarządzanie i WMS Magazynier w procesach rejestracji pochodzenia.  

W procesie przyjęcia dostawy system nadaje identyfikator dla przyjmowanej partii surowca. Identyfikator ten w postaci kodu kreskowego drukowany jest na etykiecie umieszczanej partii surowca.

Rysunek 3. Element AWD w systemie Comarch ERP XL.

Dostępne numery partii przechowywane są w systemie. Listę dostępnych surowców wraz z ich unikalnymi numerami partii można wyświetlić w systemie Comarch WMS Zarządzanie.  

Rysunek 4. Lista surowców na magazynie z identyfikatorami partii w Comarch WMS

W procesie produkcji podczas pobierania surowca lub półproduktu do produkcji pracownik rejestruje używany surowiec i podaje jego numer partii. Numer ten może być podany poprzez jego wpisanie z klawiatury lub zeskanowanie czytnikiem kodów kreskowych z etykiety surowca. 

Rysunek 5. Rejestracja zużycia partii o określonym identyfikatorze na produkcji w Comarch ERP XL

System przechowuje wykorzystane numery partii surowców oraz półproduktów. Na operacji zlecenia produkcyjnego w systemie Comarch ERP XL można wyświetlić listę użytych surowców wraz z identyfikacją, z której partii surowce zostały pobrane.  Na zleceniu produkcyjnym system nadaje na wytwarzany produkt lub półprodukt unikalny identyfikator produkowanej partii.

Rysunek 6. Zużyte partie do produkcji i identyfikator produktu finalnego w Comarch ERP XL

W procesie wydania oraz kompletacji wysyłki magazynier rejestruje wydawane z magazynu produkty, korzystając z ich unikalnych identyfikatorów. Rejestracja odbywa się w systemie Comarch WMS Magazynier poprzez skanowanie na kolektorze kodu kreskowego identyfikatora partii/serii produktu.  

Rysunek 7. Rejestracja wydania produktu podczas kompletacji do wysyłki w Comarch WMS

Jakie korzyści płyną z wdrożenia identyfikowalności?

Niewątpliwymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia kompleksowego traceability w przedsiębiorstwie oraz  wsparcia w tym zakresie, jakie może dać system informatyczny są :

  • zgodność z wymaganiami prawnymi,  
  • zwiększenie zaufania do przedsiębiorstwa oraz produktów, które wytwarza,  
  • zwiększenie bezpieczeństwa wytwarzanych produktów,
  • gotowość do awaryjnego wycofania wadliwych produktów z rynku, w tym łatwość w identyfikacji wadliwych partii produktów,  
  • możliwość prześledzenia pochodzenia partii produktu począwszy od konsumenta, który produkt nabył przez dystrybutora po proces technologiczny, w ramach którego produkt był wytwarzany do dostawców surowców, z których produkt został wytworzony,
  • łatwość w identyfikacji procesu produkcyjnego oraz surowców, które powodują spadki jakości produktu,
  • zdolność do szybkich reakcji na spadki jakości produktu oraz możliwość kierowania działań korygujących dla tych partii i procesów, które wywołały spadki jakości.

Jak wybrać system ERP? – cz. 2 [PORADNIK]

Jak(i) wybrać system ERP? Niezależnie od tego, jaką firmę reprezentujesz: handlową, produkcyjną czy usługową, instytucję publiczną, wielką korporację czy małe przedsiębiorstwo, rynek jest pełen rozwiązań. Jeżeli stanąłeś przed wyborem systemu ERP warto, abyś udzielił sobie odpowiedzi na podstawowe pytania oraz poznał kilka zagadnień…

Jak korzystać z narzędzia Zoom do wideokonferencji?

W ostatnich dniach pojawiła się większa potrzeba prowadzenia spotkań oraz prezentacji przez Internet. Przetestowaliśmy kilka dostępnych rozwiązań do prowadzenia wideokonferencji, aby wybrać najwygodniejsze z nich. Wybraliśmy aplikację Zoom. To intuicyjne narzędzie pozwalające na prowadzenie spotkań online, webinarów oraz wideokonferencji z każdego miejsca na świecie.

Rejestracja pracy zdalnej z Comarch TNA

Efektywne zarządzanie czasem pracy to temat nurtujący wiele osób. W czasie, gdy praca zdalna staje się normą, warto zainwestować w rozwiązania, które pomogą zwiększyć produktywność oraz efektywność, zarówno pracodawców, kierowników, jak i pracowników. 

Jak zautomatyzować marketing w sklepie internetowym?

Na sukces sklepu internetowego wpływa wiele czynników, jednym z nich jest skuteczne zaplanowanie działań marketingowych oraz efektywna realizacja. Dzięki temu zwiększana jest sprzedaż i zyski firmy. Nieustannie rosną oczekiwania Klientów poszukujących coraz lepszych doświadczeń zakupowych, szybkiego czasu realizacji zamówień, ekspresowego kontaktu z obsługą sklepu, spersonalizowanej oferty, a także obsługi posprzedażowej. Z niniejszego artykułu dowiesz się, co to jest marketing automation, jakie możliwości daje dla e-commerce oraz w jaki sposób łatwo wdrożyć to rozwiązanie w Twoim sklepie internetowym.