Wdrożenie traceability w systemie Comarch ERP XL

Często w trakcie spotkań z klientami pada pytanie o to, czy system Comarch ERP XL posiada traceability? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż traceability samo w sobie nie jest narzędziem informatycznym.

Co to jest traceability?

Traceability jest to system kompleksowego śledzenia pochodzenia, czyli zdolność do identyfikacji oraz odtworzenia historii przepływu dóbr w łańcuchach dostaw wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra i wszystkie lokalizacje objęte przepływem (https://www.gs1pl.org/standardy-i-rozwiazania/traceability-recall). Musimy więc mieć na uwadze zarówno otoczenie, jak i procesy realizowane na zewnątrz oraz procesy wewnętrzne firmy. W dalszej części skupimy się na procesach wewnętrznych. Przedstawiona definicja traceability podpowiada, że identyfikowanie powinniśmy zapewnić już na etapie przyjęcia surowców, przez ich magazynowanie, wydanie do produkcji, wytworzenie półproduktów i produktów finalnych, a następnie ich kompletowanie oraz wysyłkę do dystrybutora i klienta końcowego. Identyfikowalność można zatem pogrupować w kilka grup procesów biznesowych realizowanych w różnych sposób w każdym przedsiębiorstwie.  

Rysunek 1. Identyfikacja w procesach firmy. Opracowanie własne.

Dlaczego traceability jest ważne?

Najistotniejszą funkcjonalnością traceability jest dostarczenie kompleksowych informacji związanych z pochodzeniem każdej sztuki produktu finalnego. Dzięki temu znacznie łatwiej jest wychwycić surowce oraz operacje produkcyjne powodujące spadki jakości wytwarzanych produktów. Identyfikacją w procesie produkcji powinny podlegać operacje produkcyjne, a także zasoby je realizujące, surowce, półprodukty oraz produkty finalne.  

Rysunek 2. Identyfikacja w procesie produkcji. Opracowanie własne.  

Wymagane jest stosowanie traceability w procesie produkcji w branży spożywczej, farmaceutycznej oraz motoryzacyjnej. Coraz więcej firm z innych branż decyduje się na wdrożenie identyfikowalności swoich produktów. Przedsiębiorstwa upatrują w tym możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Wymogi dotyczące identyfikowalności narzucane są nierzadko również przez odbiorców produktów. 

Traceability nie jest gotowym rozwiązaniem wdrażanym w każdym przedsiębiorstwie tak samo. Traceability należy traktować jako ekosystem współpracujących ze sobą podsystemów  i sprzętu, który pozwala na zachowanie najwyższych standardów jakości produkcji oraz dystrybucji. Od dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim gotowości na wdrożenie identyfikowalności produkcji na każdym etapie procesu w tym od posiadania ustabilizowanych procedur zarządzania identyfikowalnością zależy czy zastosowanie dostępnych funkcji w systemie będzie możliwe i przyniesie wymierne korzyści.

Jak system Comarch ERP XL może wspierać śledzenie pochodzenia?  

Poniżej przedstawiono kilka przykładów wykorzystania systemu Comarch ERP XL oraz Comarch WMS Zarządzanie i WMS Magazynier w procesach rejestracji pochodzenia.  

W procesie przyjęcia dostawy system nadaje identyfikator dla przyjmowanej partii surowca. Identyfikator ten w postaci kodu kreskowego drukowany jest na etykiecie umieszczanej partii surowca.

Rysunek 3. Element AWD w systemie Comarch ERP XL.

Dostępne numery partii przechowywane są w systemie. Listę dostępnych surowców wraz z ich unikalnymi numerami partii można wyświetlić w systemie Comarch WMS Zarządzanie.  

Rysunek 4. Lista surowców na magazynie z identyfikatorami partii w Comarch WMS

W procesie produkcji podczas pobierania surowca lub półproduktu do produkcji pracownik rejestruje używany surowiec i podaje jego numer partii. Numer ten może być podany poprzez jego wpisanie z klawiatury lub zeskanowanie czytnikiem kodów kreskowych z etykiety surowca. 

Rysunek 5. Rejestracja zużycia partii o określonym identyfikatorze na produkcji w Comarch ERP XL

System przechowuje wykorzystane numery partii surowców oraz półproduktów. Na operacji zlecenia produkcyjnego w systemie Comarch ERP XL można wyświetlić listę użytych surowców wraz z identyfikacją, z której partii surowce zostały pobrane.  Na zleceniu produkcyjnym system nadaje na wytwarzany produkt lub półprodukt unikalny identyfikator produkowanej partii.

Rysunek 6. Zużyte partie do produkcji i identyfikator produktu finalnego w Comarch ERP XL

W procesie wydania oraz kompletacji wysyłki magazynier rejestruje wydawane z magazynu produkty, korzystając z ich unikalnych identyfikatorów. Rejestracja odbywa się w systemie Comarch WMS Magazynier poprzez skanowanie na kolektorze kodu kreskowego identyfikatora partii/serii produktu.  

Rysunek 7. Rejestracja wydania produktu podczas kompletacji do wysyłki w Comarch WMS

Jakie korzyści płyną z wdrożenia identyfikowalności?

Niewątpliwymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia kompleksowego traceability w przedsiębiorstwie oraz  wsparcia w tym zakresie, jakie może dać system informatyczny są :

  • zgodność z wymaganiami prawnymi,  
  • zwiększenie zaufania do przedsiębiorstwa oraz produktów, które wytwarza,  
  • zwiększenie bezpieczeństwa wytwarzanych produktów,
  • gotowość do awaryjnego wycofania wadliwych produktów z rynku, w tym łatwość w identyfikacji wadliwych partii produktów,  
  • możliwość prześledzenia pochodzenia partii produktu począwszy od konsumenta, który produkt nabył przez dystrybutora po proces technologiczny, w ramach którego produkt był wytwarzany do dostawców surowców, z których produkt został wytworzony,
  • łatwość w identyfikacji procesu produkcyjnego oraz surowców, które powodują spadki jakości produktu,
  • zdolność do szybkich reakcji na spadki jakości produktu oraz możliwość kierowania działań korygujących dla tych partii i procesów, które wywołały spadki jakości.

Co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi na PPK?

Środki zgromadzone przez uczestnika w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego zostaną mu wypłacone w następujących przypadkach: Zgodnie z założeniami – po ukończeniu 60. roku życia 25 proc. zgromadzonych pieniędzy zostanie wypłacone jednorazowo, pozostałe 75 proc. będzie wypłacane w 120 ratach do wyczerpania środków – w przeciwieństwie do wypłacanej dożywotnio emerytury.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej, a także finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie todotyczy roku obrachunkowego. Sporządza się je na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości.

Zacznij sprzedawać w Internecie i zwiększ zyski Twojej firmy

Wybór oprogramowania dla sklepu internetowego nie jest łatwą decyzją, jednak zaimplementowanie takiego rozwiązania oraz rozpoczęcie sprzedaży online pozytywnie wpłynie na rozwój Twojej firmy. Zwiększenie sprzedaży i efektywności, dotarcie do większej grupy Klientów to tylko niektóre korzyści wynikające z rozwinięcia działalności w Internecie poprzez korzystanie z e-sklepu.

Szybkie i wygodne płatności w sklepie internetowym z bramką płatniczą eService

Wybór płatności do sklepu internetowego nie zawsze jest łatwy. Warto przeanalizować potrzeby Klientów i odpowiednio dostosować integrację. W ostatnim czasie coraz więcej Klientów preferuję wygodną i bezpieczną płatność Blikiem. Oczekiwania Klientów nieustannie rosną. W celu zwiększenia sprzedaży należy oferować odpowiednie rozwiązania. W tym artykule zaprezentujemy Państwu polecaną przez nas bramkę płatniczą, która sprawdzi się nie tylko w e-sklepie opartym o platformę Comarch e-Sklep, ale również Shoper, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento i inne.