Narzędzia IT pomocne w konfiguracji PPK

Przygotowanie organizacyjne firmy do wprowadzenia PPK polega na:

 • Aktualizacji posiadanych programów kadrowo-płacowych.
 • Opracowaniu potrzebnych procedur (gromadzenie i archiwizacja dokumentacji, współpraca różnych działów przy obsłudze PPK, bieżące informowanie i odpowiadanie na pytania pracowników).
 • Przeszkoleniu personelu kadrowo-księgowego.

Wdrożenie rozwiązania Comarch PPK pomaga w komunikacji pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową wg poniższego schematu:

Wdrożenie rozwiązania Comarch PPK pomaga w komunikacji pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową wg schematuPracodawca w pierwszej kolejności musi uzyskać wiele informacji od pracowników (np.: woli pracowników w udziale w PPK, wysokości składki, osób uposażonych) co generuje wiele dokumentów — bez cyfryzacji, trudno wyobrazić sobie ich obsługę.

Kolejny krok po zebraniu informacji to ewidencja dokumentów i obliczenie składek dla każdego z pracowników, te informacje (i składki) są transferowane do instytucji finansowej.

Obszar komunikacji między instytucją finansową, a pracownikiem jest rozumiany jako portal operatora, na którym każda osoba objęta PPK będzie mogła podejrzeć ilość uzbieranych pieniędzy na koncie PPK.

Czym jest Comarch PPK?

Comarch PPK to dedykowane rozwiązanie IT ułatwiające obsługę PPK w firmach.

Schemat przedstawiający etapy rozbudowy aplikacji:

Schemat przedstawiający etapy rozbudowy aplikacji

Wymiana danych pomiędzy Comarch PPK, a instytucją finansową przedstawia się następująco:

Wymiana danych pomiędzy Comarch PPK, a instytucją finansową

Zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK

Funkcje aplikacji Comarch PPK:

 • Informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK.
 • Rejestr pracowników:
  • Prowadzenie ewidencji pracowników.
  • Import z pliku.
  • Integracja z Comarch ERP HR.
 • Rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK.
 • Rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK.
 • Rejestr miesięcznych składek do PPK.
 • Generowanie plików dla PPK: zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane.
 • Generowanie plików miesięcznych o składkach na PPK.

Przed sankcjami można się w łatwy sposób ochronić – wystarczy z należytą dbałością zadbać o terminy, tak by nie pominąć np. comiesięcznych wpłat czy właściwej dokumentacji. Zawodne są i fizyczne nośniki, i ludzka pamięć – dlatego warto wesprzeć się w tych działaniach systemem informatycznym.

Aplikacja e-Sprawozdania – pytania i odpowiedzi

Czy wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego od wszystkich członków Zarządu, czy wystarczy, że podpis kwalifikowany będzie mieć tylko jedna osoba z Zarządu? e-Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki (cały zarząd) – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Jak naliczać podatek cukrowy w systemach Comarch ERP Optima i XL?

Od 1 stycznia 2021 zaczęła obowiązywać nowa opłata akcyzowa, którą jest podatek cukrowy. Sprawdź, jakich produktów dotyczy podatek cukrowy i ile wynosi? Jakie produkty są zwolnione od podatku? Zapoznaj się z obsługą opłaty cukrowej w systemie Comarch ERP Optima (zwłaszcza w module Handel Plus) i XL.

Poznaj zasady właściwego wyboru systemu ERP i wyznacz kurs na sukces – cz.1 [PORADNIK]

Z przyjemnością przedstawiamy pierwszą część naszego poradnika „Poznaj zasady właściwego wyboru systemu ERP i wyznacz kurs na sukces”. W pierwszej części naszego poradnika krótko wyjaśnimy Państwu co to jest system ERP, określimy cztery podstawowe cechy, które charakteryzują systemy ERP…

Odkrycie niezwykłego Goldratta. Jak udoskonalić zarządzanie produkcją?

Kim jest Goldratt? Nieżyjący już izraelski fizyk Dr Eliyahu M. Goldratt zastosował podejście naukowe do rozwiązywania problemów, które na co dzień trapiły firmy. Autor licznych bestsellerów, mówca oraz lider biznesu.