Pracownicze Plany Kapitałowe – Obowiązki i odpowiedzialność pracodawców

Obowiązki pracodawcy:

  • Prawidłowe i terminowe naliczanie oraz przekazywanie wpłat do PPK do wybranej instytucji finansowej (za pośrednictwem agenta transferowego).
  • Przechowywanie dokumentacji PPK (zawarcie, gromadzenie i archiwizowanie umów oraz deklaracji pracowników).
  • Ponowne zapisanie pracownika do PPK (co 4 lata i na wniosek pracownika).
  • Pilnowanie terminu ponownego podjęcia wpłat za danego uczestnika do PPK.
  • Terminowe przekazywanie uczestnikom raz podmiotowi zarządzającemu określonych informacji związanych z prowadzonym PPK.
  • Realizacja bądź umożliwienie realizacji dyspozycji składanych przez uczestników PPK.9.

Odpowiedzialność pracodawców i ich reprezentantów:

  • Grzywna w przypadku braku terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK – do wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń za pełen rok obrotowy.
  • Grzywna od 1.000 do 1.000.000 zł m.in. za brak dokonywania wpłat, brak prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
  • Roszczenia cywilnoprawne osób zatrudnionych przeciwko pracodawcy niedokonującemu wymaganych wpłat – możliwość dochodzenia nie tylko wartości nominalnej wpłat, ale także utraconych korzyści.
  • Odpowiedzialność karna za nakłanianie pracowników do rezygnacji z udziału w PPK – grzywna do 1,5 % funduszu wynagrodzeń za pełny rok obrotowy.

Najciekawsze nowości i zmiany w Comarch e-Sklep 2021

Nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego od Comarch dynamicznie się rozwija i jest nieustannie udoskonalane. Przedstawiamy listę najciekawszych i najprzydatniejszych zmian oraz nowości w Comarch e-Sklep 2021.

Czym się różni Comarch e-Sklep B2B od Comarch B2B?

Polecamy dwa rozwiązania do prowadzenia sprzedaży w modelu B2B. W tym artykule opiszemy rozwiązanie Comarch e-Sklep w wersji B2B oraz Comarch B2B, a także różnice pomiędzy nimi.

Szybkie i wygodne płatności w sklepie internetowym z bramką płatniczą eService

Wybór płatności do sklepu internetowego nie zawsze jest łatwy. Warto przeanalizować potrzeby Klientów i odpowiednio dostosować integrację. W ostatnim czasie coraz więcej Klientów preferuję wygodną i bezpieczną płatność Blikiem. Oczekiwania Klientów nieustannie rosną. W celu zwiększenia sprzedaży należy oferować odpowiednie rozwiązania. W tym artykule zaprezentujemy Państwu polecaną przez nas bramkę płatniczą, która sprawdzi się nie tylko w e-sklepie opartym o platformę Comarch e-Sklep, ale również Shoper, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento i inne. 

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – Jakie są skuteczne sposoby na ochronę danych osobowych oraz firmowych?

Dziś, czyli w dniu 28 stycznia 2022 roku obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, zainicjowany po raz pierwszy 16 lat temu przez Radę Europy. Z tej okazji prowadzone są działania mające na celu podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności. Obecnie dane osobowe narażone są na ,,wypłynięcie”, jak nigdy wcześniej. Postępująca digitalizacja sprawia, że dane osobowe znajdują się w licznych bazach i przetwarzane są na różne sposoby. Najprostszym sposobem na uniknięcie kłopotów jest chronienie swoich danych. Sprawdź skuteczne sposoby na ochronę danych osobowych oraz danych firmowych.