Zmiana nazwy Comarch ERP Optima w modelu usługowym

Nastąpiła zmiana nazwy usługi Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Teraz to Comarch ERP Optima Chmura Standard. Zmiana nazwy w żaden sposób nie wpływa na świadczoną usługę. 

Dla kogo jest rozwiązanie Comarch ERP Optima Chmura Standard?

Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zawarcie przez niego umowy o świadczenie Usług Comarch ERP Optima Chmura Standard jest czynnością prawną związaną z prowadzaną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.