Wdrożenie systemu Comarch ERP Optima – referencje od Stowarzyszenia Producentów Cementu

SPCOtrzymaliśmy referencje od Stowarzyszenia Producentów Cementu, gdzie realizowaliśmy wdrożenie systemu Comarch ERP Optima z modułami Faktury, Kasa/Bank, Księga Handlowa, e-Sprawozdania, PPK, Płace i Kadry. 

Głównym celem działalności SPC jest skupienie działających na polskim rynku producentów cementu. Stowarzyszenie – w imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Jest stroną, reprezentującą przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestniczy w pracach, obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych.

Działalność informacyjna, edukacyjna, szkoleniowa, działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promowanie wyrobów oraz nowoczesnych technologii ich zastosowania to ważne działania podejmowane przez Stowarzyszenie.

 

Oprogramowanie Comarch ERP Optima wdrażali pracownicy CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. Współpraca przebiegała wzorcowo, wdrożenie i szkolenie było przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Zawsze też możemy liczyć na wsparcie w codziennej pracy. Nasza współpraca trwa nieprzerwanie. Chętnie korzystamy ze wsparcia pracowników CDN-Partner w zakresie obsługi programu Comarch ERP Optima.