Sprawdź nowości w programie Comarch ERP XT

W nowej wersji programu Comarch ERP XT, która jest dostępna z poziomu przeglądarki, wprowadzono usprawnienia oraz zmiany ergonomiczne.

 

Lista nowości w Comarch ERP XT:

  • W arkuszu inwentaryzacyjnym pojawiła się opcja wyboru dodatkowej kolumny Kod. W przypadku wybrania „Dodaj arkusz wypełniony” w kolumnie jest wyświetlany kod produktu z karty. 
  • Na oknie Produkty w widoku listy teraz można zmieniać szerokość kolumny Kod. 
  • Ponadto poprawiono sortowanie dokumentów na listach.
  • Natomiast w module pełnej księgowości zaktualizowano działanie systemu w zakresie księgowania oraz wyświetlania danych. 

Co więcej, w przypadku pakietu Comarch ERP XT bez modułu księgowego, dokumenty w rejestrach VAT są zawsze dostępne do edycji. Z tego względu zostały udostępnione nowe wersje aplikacji natywnych na urządzenia z systemem iOS oraz Android.

 

Szkolenie online z obsługi modułu Księgi Handlowej

W trakcie przygotowania jest również szkolenie e-learningowe z zakresu obsługi modułu Księgi Handlowej w Comarch ERP XT, które będzie dostępne już w marcu 2020. Podczas szkolenia dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować program oraz poszerzysz swoją wiedzę w zakresie obsługi kasy i banku, a także księgi handlowej.