Sprawdź nową wersję Comarch ERP Optima 2018.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1

 

Dostępne są już nowe wersje Comarch ERP Optima 2018.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1. Miło nam poinformować, iż system Comarch ERP Optima cieszy się bardzo dużą popularnością i odnosi sukces. Po pierwszym kwartale tego roku jego sprzedaż wzrosła o 35%. Liczba nowych klientów tego systemu za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku to ponad 4149 firm.

W nowej osłonie systemy Comarch ERP Optima i e-Pracownik są dostosowane do wymagań RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) oraz do pozostałych zmian w przepisach prawnych. Znajdą tu Państwo ponad 50 nowości i ulepszeń wzbogacających atrakcyjność systemu oraz poprawiających jego ergonomię.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima, które są związane ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadzono funkcje usprawniające wdrożenie procedur wynikających z wymagań RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) dot. zarządzania danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu w systemie: rejestr zgód na przetwarzanie danych, rejestr naruszeń oraz rejestr upoważnień ochrony danych osobowych, rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych, anonimizację danych osobowych kontrahenta oraz przedstawiciela uniemożliwiającą identyfikację określonej osoby.
 • Zoptymalizowano proces uwzględniania w pliku JPK_VAT faktur wystawionych do paragonów rozliczonych w deklaracji VAT-7.
 • Dostosowano wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3b (dla osób prowadzących działalność) do nowego wzoru opublikowanego na stronie ZUS.
 • Deklaracja AKC-WW (6). W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego i deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (DZ. U. z 2018 r. poz. 273) dla deklaracji AKC-WW wprowadzono wersję formularza 6, a także wydruk zgodny z tą wersją.
 • Dostosowano wydruk dokumentu Tax Free zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 521).
 • KGO – Rejestr BDO. W związku z ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący oraz administrowany przez GIOŚ. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na Fakturach Sprzedaży drukowany jest numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na poniżej wymienione nowości, które pojawiają się w Comarch ERP Optima 2018.5.1:

 • Możliwość wpisania do 20 znaków w polu NIP.
 • Wprowadzono funkcję zapisywania działań realizowanych przez operatorów w programie.
 • Dla wydruków EKO dodano wydruk Eko – Faktura Pro Forma: wzór standard, duplikat, a także umożliwiono na seryjne drukowanie zaznaczonych faktur z użyciem wzoru wydruku Eko – wydruki seryjne: wzór standard, duplikat.
 • Dodano opcję seryjnego wydruku listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście.
 • Pojawiła się funkcjonalność automatycznego dodawania zerowego zestawienia czasu pracy za rozliczany miesiąc w czasie naliczania wypłaty etatowej dla pracowników rozliczanych według zestawienia oraz nieobecnych cały miesiąc.

Natomiast w Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1 warto zwrócić uwagę na:

 • Mobilną aplikację natywną na system iOS – Comarch HRM (Human Resource Management). Aplikacja umożliwia na wygodne korzystanie z najważniejszych funkcji systemu np. planowania oraz zatwierdzania urlopów przy użyciu telefonu iPhone. Więcej informacji:
TUTAJ
 • Poszerzony zakres rejestrowania w Historii Operacji czynności wykonywanych przez Użytkowników w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik.
 • Dodano informację dla administratora o dacie oraz statusie ostatniej synchronizacji danych w modelu usługowym.

 

Zapoznaj się z nowościami:

Comarch ERP Optima 2018.5.1

 

Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1

Prezentacja kluczowych nowości:

TUTAJ