Sprawdź, co pojawiło się w nowej wersji Comarch ERP Optima 2018.6.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.6.1 jest już dostępna. Został wprowadzony mechanizm Split payment oraz system jest dostosowany do zmian w przepisach prawnych. Ponadto dodano nowości rozwijające atrakcyjność najnowszej wersji systemu Comarch ERP Optima.

Flagowy produkt firmy Comarch służący do zarządzania czasem, planem pracy, nieobecnościami, ułatwiający proces rekrutacji oraz oceny pracownika Comarch ERP e-Pracownik będzie od teraz udostępniony pod nazwą Comarch HRM (Human Resource Management).

Warto zwrócić uwagę na następujące zmiany w tej wersji Comarch ERP Optima, które są związane ze zmianami w przepisach:

 • dostosowanie mechanizmu generowania podpisów cyfrowych (możliwe w programie do wymogów prawnych wchodzących w życie wraz z dniem 1 lipca 2018 roku),
 • dodanie mechanizmu Split payment umożliwiającego wysłanie przelewu do banku z określeniem kwoty VAT, który zostanie przekazany na odrębny rachunek VAT dostawcy,
 • możliwość naliczenia deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-9M(8) w nowych formularzach, które obowiązują za okres rozliczeniowy do lipca 2018 roku, łącznie z wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz do Comarch ERP Pulpit Menadżera,
 • opcja naliczenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • program jest dostosowany do zmian w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku),
 • dostosowana kontrola rocznego limitu Zasiłku opiekuńczego (do zmian w przepisach Dz. U. z 2018 roku, poz. 1096), dodano dodatkowy limit 30 dni w roku na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat,
 • dodano opcję drukowania numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

Inne nowości wprowadzone w systemie Comarch ERP Optima 2018.6.1, na które również warto zwrócić uwagę:

 • możliwość szybkiego dodawania kontrahentów w trakcie wprowadzania dokumentów,
 • opcja księgowania Faktur zakupu i sprzedaży, rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, a także zestawienie dodatkowych kosztów oraz przychodów według opisu analitycznego,
 • funkcjonalność służąca do dodawania predekretacji z listy dokumentów,
 • możliwość seryjnego dodawania kosztów w Ewidencji samochodów,
 • pojawił się mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika w ostatniej wypłacie etatowej,
 • wprowadzono kontrolę limitu urlopu na proporcjonalnego oraz na żądanie, również uwzględniono wykorzystanie urlopu u poprzednich pracodawców,
 • dodano wydruki Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartości, Eko – Faktura zaliczkowa korekta kursu (wzór standard, duplikat).

Zapoznaj się z nowościami w Comarch ERP Optima 2018.6.1: