Nowości i plany rozwojowe dla produktów Comarch ERP

Nowości i plany rozwojowe dla produktów Comarch ERP

1). Inwestycje oraz prace R&D (Research and Development):

 • Comarch OCR (Optical Character Recognition) będzie miało funkcję rozpoznawania danych ze skanów faktur oraz ich automatyczne wprowadzanie do systemu. Funkcja ta będzie udostępniona w wersji beta w Comarch ERP Optima od grudnia 2018 roku.
 • Machine Learning – Comarch gromadzi oraz analizuje duże ilości danych przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego z użytkowania interfejsów w systemach ERP. Na podstawie tych analiz planowane jest wprowadzenie pierwszych udoskonaleń interfejsu w oprogramowaniu Comarch ERP Optima w wersji 2019. Podobne mechanizmy będą wprowadzone we wszystkich systemach Comarch, nie tylko w odniesieniu do UX, ale także do procesów.
 • Open Source – tworzone są prototypy systemów ERP pracujące na bazie danych open source PostgreSQL jako alternatywa dla aktualnych płatnych silników baz danych.

2). Nowości w ofercie MSP:

 • W Comarch ERP Optima w wersjach wydawanych w 2018 roku wprowadzono obsługę przepisów w zakresie JPK, RODO, Split Payment, SENT oraz zwiększono ergonomię pracy z systemem. Natomiast w wersji 2019 oraz jej uaktualnieniach planowane jest udostępnienie integracji z Pocztą Polską. Ponadto pojawią się elektroniczne teczki pracownicze, kreator zestawień księgowych, system rozpoznawania faktur przez OCR (BETA), a także kolejne udoskonalenia ergonomiczne i obsługa przepisów.
 • Comarch ERP XT w wersjach wydawanych w 2018 roku wprowadzono obsługę przepisów, zaliczek na deklaracje PIT dla właścicieli, zapisów kasowych i bankowych oraz rozliczeń. Jeszcze w tym roku planowane jest wydanie wersji obsługującej deklaracje roczne dla właścicieli: PIT 36 i PIT 36L.
 • Comarch e-Commerce w tym roku udostępniono nową ofertę natywnych aplikacji mobilnych na platformy Android oraz iOS do zarządzania sprzedażą internetową zintegrowaną z Comarch e-Sklep. Nowe możliwości dostarczyły funkcję pozwalające na odczyt danych online z systemu ERP takich jak np. stany magazynowe. W najbliższym czasie zostanie dostarczona wersja BETA kreatora sklepu dla Comarch e-Sklep, a także zostanie podniesiona wydajność pracy aplikacji Comarch B2B.

3). Nowości oraz plany rozwojowe Comarch Altum, Retail, WMS i Mobile:

 • W Comarch WMS w wersjach wydawanych w 2018 roku wprowadzono szereg usprawnień dla Partnerów między innymi eksport oraz import struktury magazynu oraz zakładkę o nazwie ,,Synchronizacja”. Planowane jest udostępnienie narzędzi pozwalających na edycję procesów magazynowych oraz wyglądu menu przy pomocy graficznych interfejsów wbudowanych w aplikację służącą do zarządzania magazynem. Pojawi się również wsparcie podczas wdrożeń, w którym będzie możliwość eksportu przygotowanego procesu do pliku oraz jego import na inną wskazaną bazę. Ponadto planowane jest udostępnienie usługi tzw. wydań zbiorowych.
 • Comarch Mobile w wersjach wydawanych w 2018 roku zostały udostępnione funkcjonalności takie jak obsługa zamienników, integracja Comarch Mobile Zakupy z Comarch ERP Altum oraz obsługa wizyt handlowych, czyli opcja tworzenia, planowania, a także realizowania bezpośrednio w Comarch Mobile Zarządzanie we współpracy z systemem Comarch ERP Altum. Planowana jest wersja Comarch Mobile 2019.0, gdzie pojawi się opcja obsługi wizyt handlowych we współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima. Dodatkowo planowane jest udostępnienie możliwości definiowania planów sprzedaży, a także weryfikowania ich realizacji w Comarch Mobile Zarządzanie.
 • Comarch ERP Altum przewidywane jest udostępnienie nowego obszaru dedykowanego do obsługi środków trwałych. Zostanie on przeniesiony do tej samej bazy danych, na której realizowana jest księgowość. Pojawią się również nowe rodzaje promocji między innymi Happy Hours, kupony rabatowe, czy też rabaty progowe.
 • W kolejnych wersjach Comarch Retail planowane jest rozbudowanie funkcjonalności związanej z prezentacją na Comarch Retail POS szczegółów dotyczących klientów. Funkcja Kontrahent 360 sprawi, że sprzedawca dostanie dostęp do dokładnych informacji na temat kontrahenta między innymi historii jego zakupów, statystyk oraz osób powiązanych. Ponadto do Comarch Retail zostaną dodane kupony rabatowe.
 • Aktualnie prowadzone są prace nad nową aplikacją Comarch mPOS (dedykowaną na platformę Android). W pierwszym etapie wprowadzona zostanie obsługa procesów realizowanych od strony zaplecza sklepów między innymi przyjęcia dostaw, wysyłka towaru, czy też inwentaryzacja. Natomiast w kolejnych etapach przewidywana jest obsługa sprzedaży spójnej z Comarch Retail POS.

4). Nowości oraz plany rozwojowe oprogramowania Comarch ERP XL i Comarch DMS:

 • Aktualnie istnieje możliwość przetłumaczenia interfejsu na dowolny język w alfabecie łacińskim. W kolejnych wersjach interfejsu wielojęzycznego zostaną wprowadzone tłumaczenia z wykorzystaniem cyrylicy. Jest to uniwersalny mechanizm pozwalający na zastąpienie predefiniowanych fraz, czy też komunikatów własnymi opisami, co sprawia, że w łatwy sposób można wprowadzić między innymi branżową terminologię na dowolnych oknach oraz listach.
 • Integracja Comarch POS z Comarch ERP XL będzie alternatywą dla klientów korzystających z Comarch ERP Optima Offline albo dla tych, którzy potrzebują obsługi punktów sprzedaży bez konieczności ciągłego połączenia z systemem centralnym. Naturalnie poszerzy się rynek docelowych klientów oprogramowania Comarch ERP XL o przedstawicieli branży retail.
 • Machine learning, czyli realizowane są założenia idei samouczenia np. poprzez dopasowanie wyglądu okien, dostępnych opcji, wydruków do prezentacji i wyboru najczęściej używanych. Natomiast Chatbot pozwoli na szybsze wyszukiwanie oraz wprowadzanie danych, dzięki komendom tekstowym i głosowym.
 • Modelowanie procesów – graficzny edytor, który umożliwi łatwiej i szybciej przygotować scenariusze dla różnych procesów, automatycznych akcji, czy ścieżek akceptacji.
 • W obszarze drag & drop (przeciągnij i upuść) oraz formatowania warunkowego na listach będą systematycznie wprowadzane na kolejnych listach możliwości elastycznego tworzenia widoków, dzięki opcji wyciągnięcia kolumn do nagłówka. Pojawiają się większe możliwości w obszarze analizy, a także prezentacji danych bez potrzeby budowania dodatkowych wydruków lub filtrów. Zastosowanie formatowania warunkowego dodatkowo poprawi czytelność danych.
 • Prowadzone są prace nad obsługą modelu zarządzania działalnościami przez wiele powiązanych podmiotów gospodarczych w obszarze jednej bazy danych. Planowane jest udostępnienie funkcjonalności związanej z wielofirmowością z końcem 2019 roku (wersja 2020).
 • Wprowadzana jest obsługa procesów kontroli jakości (KJ w produkcji), dzięki dedykowanym funkcjonalnościom takim jak wzorce KJ, schematy działania, czy też protokoły.
 • Spedycja – prowadzone są prace nad uporządkowaniem oraz rozwojem funkcjonalnym w strefie zarządzania transportem.
 • Obecnie w Comarch MES można rejestrować czynności, przestoje, awarie oraz wystawiać i drukować dokumenty PW/RW. W następnych wersjach będzie dostępny podgląd załączników, a także logowanie na stanowisko robocze, co pozwoli na dostęp do listy zdań lub operacji bez konieczności wiązania ich uprzednio z pracownikiem.
 • Zostanie udostępniony natywny mechanizm komunikacji z chmurą Comarch loT, co pozwoli na podpięcie do systemu zewnętrznych czujników.
 • W kolejnych wersjach Comarch DMS i OCR będą prowadzone prace nad rozwinięciem dwukierunkowej wymiany danych np. opcja generowania kolejnych dokumentów z poziomu DMS (zamówienia, spinacze, korekty). Funkcjonalność aplikacji będzie poszerzona o rozwinięcie repozytorium danych i współpracę z programami pocztowymi. Ponadto zostanie udostępniony nowy silnik Comarch OCR zintegrowany z DMS.

5). Nowe rozwiązania w obszarze Business Intelligence:

 • Wprowadzony został nowy produkt Comarch ERP XL BI Point Start, który zastąpi poprzednie rozwiązanie Comarch XL BI Start. Nowa aplikacja webowa posiada ogromne możliwości analityczne.
 • Pojawił się nowy produkt dla klientów Analizy BI Optima. Comarch ERP Optima BI Point jest aplikacją webową, która pozwala na wielowymiarowe analizy.
 • Udostępnione zostały również programy Comarch ERP XL BI Point oraz Comarch ERP Altum BI Point, które są niezależne od dużych wydań systemów Comarch ERP.

6). Nowości w Comarch IBARD:

 • Dodana opcja wymiany oraz przesyłania plików, dzięki protokołowi FTP i szyfrowanej transmisji protokołu FTPS. Rozwiązanie umożliwia przesyłanie danych na konto Comarch IBARD z dowolnego systemu zewnętrznego.
 • Rozpoczęła się promocja „Terabajt dla biznesu na rok za darmo”, skierowana dla klientów oprogramowania Comarch ERP. Każdy klient systemu Comarch ERP może otrzymać darmowe konto Comarch IBARD o pojemności 1 terabajt (1TB), a także z funkcjonalnościami konta Enterprise na jeden rok.

7). Nowa usługa Comarch TNA:

 • Jest innowacyjnym rozwiązaniem służącym do rejestracji i zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami, a także innymi istotnymi procesami dotyczącymi pracownika.
 • Do końca 2018 roku rozbudowane będą moduły delegacje i urlopy. Ponadto pojawią się nowe funkcjonalności między innymi struktury organizacyjne, grafikowanie, a także zarządzanie uprawnieniami.
 • Pojawią się nowe sposoby rejestracji wejść oraz wyjść przy pomocy kart i pastylek-breloków.

8). Aplikacja Comarch e-Sprawozdanie:

 • Na początku przyszłego roku do systemów Comarch ERP zostaną wprowadzone funkcjonalności umożliwiające przedsiębiorcom przygotowanie wymaganych danych do rocznego sprawozdania finansowego i spełniające nowe wytyczne Ministerstwa Finansów. Funkcjonalności będą dostępne w ramach aktualizacji oprogramowania. Ponadto Comarch pracuje nad kompleksową aplikacją do e-sprawozdań. Zostanie ona oddana do użytku już w grudniu tego roku oraz będzie kompatybilna ze wszystkimi systemami Comarch ERP.