Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych, teraz w formie elektronicznej

Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych, teraz w formie elektronicznej

Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych, od 01.10.2018r. przedsiębiorcy są zobligowani do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej oraz podpisania go podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP. Firmy mają obowiązek sporządzenia tegorocznych raportów według nowych schematów. Nie dotyczy to firm, które przygotowują sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych, a także spółek, których dzień bilansowy wypadał na 30.09.2018r. lub wcześniej.

Planowane nowe funkcjonalności systemów Comarch ERP oraz aplikacja do e-sprawozdań

Na początku przyszłego roku do systemów Comarch ERP zostaną wprowadzone funkcjonalności umożliwiające przedsiębiorcom przygotowanie wymaganych danych do rocznego sprawozdania finansowego i spełniające nowe wytyczne Ministerstwa Finansów. Funkcjonalności będą dostępne w ramach aktualizacji oprogramowania. Ponadto Comarch pracuje nad kompleksową aplikacją do e-sprawozdań. Zostanie ona oddana do użytku już w grudniu tego roku oraz będzie kompatybilna ze wszystkimi systemami Comarch ERP.

Jakie obowiązują terminy, jeśli chodzi o złożenie sprawozdania finansowego?

Wszystkie spółki zarejestrowane w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) są zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Dokument musi zostać zatwierdzony przez wspólników albo akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, aby był ważny. Po akceptacji należy złożyć w ciągu 15 dniu sprawozdanie finansowe do KRS.

“Jeśli sprawozdanie finansowe sporządzane jest na 31 grudnia 2018 to ostatecznym terminem złożenia do KRS jest 15 lipca 2019. 31 grudnia jako dzień bilansowy przyjmuje większość przedsiębiorstw. Jednak firma może dowolnie ustalić dzień bilansowy np. na 31 października i wtedy od tej daty należy liczyć obowiązujące terminy.” – mówi Tomasz Tekieli, projektant systemów Comarch ERP.