Już od kwietnia 2020 rozliczanie podatku VAT za pomocą nowych struktur JPK_V7

Od 1 kwietnia 2020 roku duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do rozliczania podatku VAT za pomocą nowych struktur JPK_V7(M) albo JPK_V7(K). Natomiast pozostałe przedsiębiorstwa będą zobligowane do składania ich od 1 lipca 2020 roku.

 

Nowe struktury JPK_V7

Obecna struktura JPK_VAT jest zestawem informacji o zakupach i sprzedaży, wynikających z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K składane są osobno. Nowe struktury JPK_V7 (roboczo nazywane JPK_VDEK) pozwalają podatnikom na jednoczesne złożenie deklaracji VAT-7, a także na udostępnienie ewidencji VAT:

  • JPK_V7(M) służy do rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne.
  • JPK_V7(K) służy do rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne.

 

Rozliczanie podatku VAT

Podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie będą składali część ewidencyjną za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Natomiast po upływie trzeciego miesiąca złożą część deklaratywną rozliczającą podatek VAT za dany kwartał, a także część ewidencyjną za trzeci kwartał.

 

Nowe struktury w Comarch ERP XL

W systemie Comarch ERP XL zostaną udostępnione nowe struktury JPK_V7(M) oraz JPK_V7(K), a także nowa klasyfikacja, o której mowa w par. 3, ust. 3 i 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia.