Jak szybko przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

Ministerstwo Finansów wydłużyło termin związany między innymi ze sporządzeniem oraz zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Obecnie dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz podpisania sprawozdania trwa do 30 czerwca 2021 r.

 

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej oraz finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie dotyczy roku obrachunkowego. Sporządzone zostaje na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości. Sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w wersji elektronicznej (plik XML), a także potwierdzone podpisem elektronicznym lub profile zaufanym. Szybkie i skutecznie przygotowanie oraz złożenie sprawozdania finansowego zapewnia program Comarch e-Sprawozdania. 

 

Dlaczego warto skorzystać z programu Comarch e-Sprawozdania?

Comarch e-Sprawozdania to program umożliwiający sporządzenie i wysyłkę sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej, w formacie XML, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aplikacja umożliwia również ,,czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Ponadto Comarch e-Sprawozdania także analizować kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Aplikacja jest dostępna w kilku wersjach:

  • Jako niezależne oprogramowanie w wersji Standalone (samodzielnej), umożliwiające wysyłkę sprawozdania niezależnie od tego, na jakim systemie pracuje dana firma.
  • Jako moduł systemów Comarch, zintegrowany z Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdanie pozwala na utworzenie pełnego sprawozdania finansowego, które składa się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  • bilansu,
  • rachunku zysków oraz strat (wariant porównawczy lub kalkulacyjny),
  • zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • rachunku przepływów pieniężnych (wariant pośredni albo bezpośredni),
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego,
  • pozostałych not, a także objaśnień.

 

Tworzenie i wydruk sprawozdania finansowego do KRS z programem Comarch e-Sprawozdania

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NJQnTubOgKg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania – pytania i odpowiedzi

Kup program Comarch e-Sprawozdania bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie, przez nasz sklep internetowy:

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się naszym działem handlowym, zadzwoń pod numer 12 636 42 43 lub napisz na info@cdnpartner.pl

 

Podpis elektroniczny w pracy zdalnej

W ostatnim czasie wyraźnie wzrosła świadomość korzyści związanych z posiadaniem podpisu elektronicznego, który jest szczególnie przydatny podczas pracy zdalnej. […] Największą zaletą korzystania z e-podpisu jest oszczędność czasu. Istotne działania można finalizować bez wychodzenia z biura, czy z domu.

Nowe dofinansowanie: Bony na cyfryzację

19 lipca 2021 roku pojawiła się aktualizacja harmonogramu konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w 2021 roku. Główna zmiana pojawiła się w związku z dodaniem nowego obszaru: 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.  

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej, a także finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Sprawozdanie todotyczy roku obrachunkowego. Sporządza się je na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości.

Aplikacja e-Sprawozdania – pytania i odpowiedzi

Czy wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego od wszystkich członków Zarządu, czy wystarczy, że podpis kwalifikowany będzie mieć tylko jedna osoba z Zarządu? e-Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki (cały zarząd) – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.