Dotacje na inwestycje IT dla firm

W ostatnich miesiącach nastąpiło spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa. Środki unijne zostały przesunięte w kierunku utrzymania miejsc pracy, konkurencyjności firm oraz pobudzania inwestycji. Pojawiły się również nowe działania i znane konkursy na uproszczonych zasadach, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zainwestować w obszarze digitalizacji firm.
 

Regionalne Programy oraz nowe dotacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dodatkowe bezzwrotne wsparcie. Zasady wsparcia różnią się pomiędzy województwami. W niektórych z nich nabory są organizowane w trybie przyśpieszonym, a nawet z uproszczonymi zasadami np. bez wymogu innowacyjności, z dofinansowaniem kosztów bieżącej działalności firm. 
 

Wsparcie dla firm w zależności od województwa

W województwie kujawsko-pomorskim przeznaczono 70 mln zł na mikrogranty na inwestycję dla firm z sektora MŚP. Pomoc udziela Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, której celem jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstw, a także pomoc firmom w funkcjonowaniu w warunkach kryzysowych, a także utrzymanie łańcucha dostaw na potrzeby walki z COVID-19.
 
W województwie lubelskim przeznaczony bony o wartości od 30 do 100 tys. zł dla mikrofirm i od 50 do 200 tys. zł dla małych i średnich firm. Dofinansowanie to ma wspierać inwestycje w firmach, które zostały dotknięte skutkami epidemii koronawirusa, dzięki temu zostaną utrzymane miejsca pracy. 
 
Natomiast w województwie łódzkim szykowane jest dofinansowanie dla firm zainteresowanych szeroko rozumianym przeprofilowaniem prowadzonej działalności, czy też zupełną zmianą branży. Dofinansowanie może pomóc przy zakupie maszyn, urządzeń, rozwiązań informatycznych, czy też szkolenia pracowników, 
 
Województwo śląskie dało przedsiębiorcom możliwość ubiegania się dotacje w ramach dodatkowego naboru w działaniu Innowacje w MŚP. Pozwoli to na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, tworzenie nowych oraz zachowanie konkurencyjności firmy.
 
Powyżej wymieniono działania w kilku województwach, jeśli chcesz dowiedzieć się o dofinansowaniu w Twoim obszarze na oprogramowanie dla firmy to napisz na e-mail: info@cdnpartner.pl 
 

Dofinansowanie dla firm produkcyjnych 

Sieć Otwartych Innowacji pomaga w rozwoju technologii w sektorze MŚP. Pojawiły się korzystne zmiany dla przedsiębiorców oraz zwiększono kwotę dofinansowania. Wymóg to przeznaczenie dofinansowania na wprowadzenie na rynek nowego produktu albo usługi, może to objąć zakup oprogramowania takiego jak moduły systemu Comarch ERP XL.

Nabór w projekcie podzielony jest na miesięczne rundy i będzie prowadzony do 31 grudnia 2020 roku. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 150 000,00 PLN, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 200 000,00 EUR.

Zacznij sprzedawać w Internecie i zwiększ zyski Twojej firmy

Wybór oprogramowania dla sklepu internetowego nie jest łatwą decyzją, jednak zaimplementowanie takiego rozwiązania oraz rozpoczęcie sprzedaży online pozytywnie wpłynie na rozwój Twojej firmy. Zwiększenie sprzedaży i efektywności, dotarcie do większej grupy Klientów to tylko niektóre korzyści wynikające z rozwinięcia działalności w Internecie poprzez korzystanie z e-sklepu.

Nowe dofinansowanie: Bony na cyfryzację

19 lipca 2021 roku pojawiła się aktualizacja harmonogramu konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w 2021 roku. Główna zmiana pojawiła się w związku z dodaniem nowego obszaru: 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.  

Czym jest Industry 4.0 i co to dla Ciebie oznacza?

Rozwój technologiczny napędza zmiany w każdym z obszarów społeczeństwa. Rozwiązania te są używane przez nas na każdym kroku, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Miejsca pracy zmieniają się poprzez implementacje nowych technologii. Zmiana ta jest nazywana czwartą rewolucją przemysłową, czy też Industry 4.0 lub Przemysł 4.0.  

Nasilone cyberataki w Polsce. Jak zabezpieczyć dane firmowe?

W 2020 roku cyberprzestępczość kosztowała świat około 6,5 biliona dolarów. Według CyberDefence24 szacuje się, że w 2025 roku ta suma wzrośnie do 10,5 biliona. Celem niniejszego artykułu jest budowanie świadomości zagrożeń związanych z cyberatakami oraz szerzenie wiedzy dotyczącej stosowania najskuteczniejszych praktyk służących do ochrony danych firmowych.