Dotacje na inwestycje IT dla firm

W ostatnich miesiącach nastąpiło spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa. Środki unijne zostały przesunięte w kierunku utrzymania miejsc pracy, konkurencyjności firm oraz pobudzania inwestycji. Pojawiły się również nowe działania i znane konkursy na uproszczonych zasadach, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zainwestować w obszarze digitalizacji firm.
 

Regionalne Programy oraz nowe dotacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dodatkowe bezzwrotne wsparcie. Zasady wsparcia różnią się pomiędzy województwami. W niektórych z nich nabory są organizowane w trybie przyśpieszonym, a nawet z uproszczonymi zasadami np. bez wymogu innowacyjności, z dofinansowaniem kosztów bieżącej działalności firm. 
 

Wsparcie dla firm w zależności od województwa

W województwie kujawsko-pomorskim przeznaczono 70 mln zł na mikrogranty na inwestycję dla firm z sektora MŚP. Pomoc udziela Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, której celem jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstw, a także pomoc firmom w funkcjonowaniu w warunkach kryzysowych, a także utrzymanie łańcucha dostaw na potrzeby walki z COVID-19.
 
W województwie lubelskim przeznaczony bony o wartości od 30 do 100 tys. zł dla mikrofirm i od 50 do 200 tys. zł dla małych i średnich firm. Dofinansowanie to ma wspierać inwestycje w firmach, które zostały dotknięte skutkami epidemii koronawirusa, dzięki temu zostaną utrzymane miejsca pracy. 
 
Natomiast w województwie łódzkim szykowane jest dofinansowanie dla firm zainteresowanych szeroko rozumianym przeprofilowaniem prowadzonej działalności, czy też zupełną zmianą branży. Dofinansowanie może pomóc przy zakupie maszyn, urządzeń, rozwiązań informatycznych, czy też szkolenia pracowników, 
 
Województwo śląskie dało przedsiębiorcom możliwość ubiegania się dotacje w ramach dodatkowego naboru w działaniu Innowacje w MŚP. Pozwoli to na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, tworzenie nowych oraz zachowanie konkurencyjności firmy.
 
Powyżej wymieniono działania w kilku województwach, jeśli chcesz dowiedzieć się o dofinansowaniu w Twoim obszarze na oprogramowanie dla firmy to napisz na e-mail: info@cdnpartner.pl 
 

Dofinansowanie dla firm produkcyjnych 

Sieć Otwartych Innowacji pomaga w rozwoju technologii w sektorze MŚP. Pojawiły się korzystne zmiany dla przedsiębiorców oraz zwiększono kwotę dofinansowania. Wymóg to przeznaczenie dofinansowania na wprowadzenie na rynek nowego produktu albo usługi, może to objąć zakup oprogramowania takiego jak moduły systemu Comarch ERP XL.

Nabór w projekcie podzielony jest na miesięczne rundy i będzie prowadzony do 31 grudnia 2020 roku. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 150 000,00 PLN, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 200 000,00 EUR.

Wybierz Comarch ERP XL, czyli zintegrowany system ERP dla średnich i dużych firm

Comarch ERP XL jest to zintegrowany system ERP stworzony z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Zalety wdrożenia systemu Comarch ERP XL w Twoim przedsiębiorstwie to między innymi…

Rewolucja w stawkach VAT i przypisanie kodów w module Optima Handel

Od 1 lipca 2020 zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. W porównaniu z poprzednimi latami są to rewolucyjne zmiany. Z perspektywy podatników najważniejszą kwestią będzie zmiana stawek na poszczególne świadczenia. Nowa matryca stawek VAT to odejście od funkcjonującej od lat PKWiU 2008 oraz zastąpienie jej przez dwa różne systemy klasyfikacyjne.

Co to jest system ERP?

System ERP (Enterprise Resource Planning), czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa jest to oprogramowanie dla firm – narzędzia służące do zarządzania zasobami oraz procesami biznesowymi.

Jak zautomatyzować marketing w sklepie internetowym?

Na sukces sklepu internetowego wpływa wiele czynników, jednym z nich jest skuteczne zaplanowanie działań marketingowych oraz efektywna realizacja. Dzięki temu zwiększana jest sprzedaż i zyski firmy. Nieustannie rosną oczekiwania Klientów poszukujących coraz lepszych doświadczeń zakupowych, szybkiego czasu realizacji zamówień, ekspresowego kontaktu z obsługą sklepu, spersonalizowanej oferty, a także obsługi posprzedażowej. Z niniejszego artykułu dowiesz się, co to jest marketing automation, jakie możliwości daje dla e-commerce oraz w jaki sposób łatwo wdrożyć to rozwiązanie w Twoim sklepie internetowym.