161 nowości w najnowszej wersji Comarch ERP XL 2018.2

Comarch udostępnił nową wersję systemu Comarch ERP XL 2018.2, w której pojawiło się aż 161 nowości. System ten będzie spełniał obowiązki wynikające z aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), a także mechanizmy podzielonej płatności (split payment).

Systemu Comarch ERP XL używa ponad 5500 przedsiębiorstw w Polsce. W 2018 roku 142 firm zdecydowało się na zakup Comarch ERP XL. Zanotowano wysoką dynamikę sprzedaży.

Nowości w najnowszej wersji Comarch ERP XL 2018.2, na które warto zwrócić uwagę

Funkcjonalności w zakresie wsparcia ochrony danych osobowych (RODO):

 • rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez osoby fizyczne,
 • możliwość udostępnienia informacji o danych osobowych,
 • operacje anonimizacji kontrahentów oraz osób do nich przypisanych,
 • dedykowane ewidencje dla administratora danych osobowych.

Funkcjonalności w zakresie Split Payment – obsługa przelewów bankowych z wykorzystaniem podzielonej płatności:

 • opcja wysłania zlecenia przelewu do banku z wykorzystaniem mechanizmu pozwalającego na podział kwoty podatku VAT,
 • wsparcie kontroli płynności finansowej,
 • łączenie płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami pomiędzy rachunkami.

Inne nowości wspierające zmiany w przepisach prawa, o których warto wspomnieć:

 • pojawienie się nowych deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12),
 • generowanie podpisów cyfrowych w systemie i dostosowanie do przepisów obowiązujących do 1 lipca 2018.

Opcja zbiorczej weryfikacji statusów podatników w Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Rozwój budżetów, między innymi:

 • pojawienie się graficznej prezentacji wartości budżetu,
 • możliwość wyliczania wartości wiersza budżetu w oparciu o inne wiersze,
 • ergonomia w przygotowywaniu planu budżetu,
 • elastyczna praca z interfejsem w obszarze planowania budżetu.

Obszary Produkcji i Kompletacji zostały rozwinięte o:

 • możliwość automatycznego generowania RW/PW po zarejestrowaniu realizacji operacji produkcyjnej,
 • pojawienie się nowych funkcji służących do uruchamiania realizacji,
 • raport porównujący normę technologiczną,
 • przedstawienie operacji i ich postępów w harmonogramie operacji oraz zaprezentowanie realizacji na liście ZP,
 • automatyczne wykonanie zlecenia kompletacji z zamówienia sprzedaży.

Nowa wersja Comarch ERP XL 2018.2 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi, a także z rozwiązaniami mobilnymi, między innymi z:

 • Comarch MES 2018.2,
 • Comarch Mobile 2018.5,
 • Comarch WMS 2018.5,
 • Comarch e-Sklep 2018.5,
 • Comarch DMS 2018.2.