Zmiany w Comarch ERP Optima dotyczące generowania JPK

W dniu 30 czerwca 2021 w Dzienniku Ustaw pod numerem 1179 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 zmieniające decyzję w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian związanych z opisywaniem dokumentów kodami JPK. Część zmian weszła w życie od lipca 2021, a część wejdzie od stycznia 2022 np. nowe kody WSTO_EE, IED. Za okresy wcześniejsze niż lipiec 2021 pliki generowane są według starych zasad.

 

Podstawowe zmiany wpływające na tworzenie plików JPK, które obowiązują od lipca 2021 to:

  • Brak kodów MPP w pliku.
  • Kody SW zamieniane na kod EE.
  • Brak kodów GTU dla dokumentów z kodem WEW.
  • Brak kodów procedur dla dokumentów z kodem RO.

 

Generowanie JPK w Comarch ERP Optima

Zmiany związane z tworzeniem plików za okresy od lipca 2021 roku zostały udostępnione do systemu Comarch ERP Optima w wersji 2021.5. Program automatycznie pobierze zaktualizowane wzory eksportu po wejściu na listę plików JPK, dzięki czemu Użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Zalecamy aktualizację Comarch ERP Optima do najnowszej wersji, ponieważ tylko z niej będą mogły być wysyłane poprawne pliki JPK.

Zmiany na dokumentach związane z rozporządzeniem, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022, wprowadzone zostaną w kolejnych wersjach pod koniec roku 2021.