Zmiany w cennikach Comarch XL i Altum

Od 1 stycznia 2017 r. Comarch wprowadza zmiany w cennikach Comarch ERP XL oraz Comarch Altum. Zmianie będą podlegać następujące licencje: BI Point, Obieg Dokumentów, Księgowość.

  • BI Point – do tej pory moduł ten dostępny był w Comarch ERP XL Business Intelligence. Od 1 stycznia zostanie wprowadzona opłata za stanowisko dostępowe BI Point w wysokości 1 000 zł netto. W modelu usługowym koszt BI Point będzie wynosił 50 zł/miesiąc. Klienci, którzy już posiadają lub kupią do 31.12.2016 na starych zasadach oprogramowanie Comarch ERP Altum lub Comarch ERP XL z Pakietem 1 lub Pakietem 2, od 1.01.2017 będą nadal posiadać ilość dostępów BI Point równą:
    • ilości Użytkowników nienazwanych w przypadku Comarch ERP Altum,
    • ilości Dostępów do BI Pakiet 1 w przypadku Klientów Comarch ERP XL Business Intelligence Pakiet 1,
    • ilości stanowisk Administratora w przypadku Klientów Comarch ERP XL Business Intelligence Pakiet 2.
  • Obieg Dokumentów – zmianie ulegnie cena i zasady licencjonowania modułu Obieg Dokumentów. Cena modułu Obieg Dokumentów z obecnych 4000 zł zmienia się na 5000 zł. W ramach tej opłaty Klient otrzymuje 2 stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko dostępowe będzie kosztować 500 zł. Klienci, którzy już posiadają lub kupią do 31.12.2016 moduł Obiegu Dokumentów na starych zasadach, posiadają ilość dostępów do wersji stacjonarnej oraz webowej w ilości równej stanowisk modułu Administracja. Oznacza to, że od 1.01.2017 Klienci Ci będą posiadać ilość dostępów do Obiegu Dokumentów będącą sumą dotychczasowych dostępów webowych oraz stacjonarnych. W modelu usługowym ceny będą wynosić odpowiednio 250 zł oraz 30 zł/miesiąc.
  • Księgowość – zmianie ulega cena modułu z 2500 zł na 3000 zł. W wersji usługowej cena modułu będzie wynosić 150 zł/ miesiąc.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 12 636 20 34

Magdalena Zań-Kakitek nr wewn. 29

Barbara Zielińska nr wewn. 26