Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT – Polski Ład w Comarch ERP Optima

Ministerstwo Finansów w dniu 7 stycznia 2022 opublikowało rozporządzenie, zgodnie z którym pracownicy zarabiający do 12,8 tys. zł nie będą w trakcie 2022 roku płacić wyższych zaliczek na podatek, niż w poprzednim roku.

Pobór zaliczek w systemie Comarch ERP Optima

Podczas naliczania wypłaty zawierającej przychody ze stosunku pracy lub z umowy zlecenia do kwoty 12 800 zł będą ustalone dwie kwoty zaliczki podatku. Jedna według obowiązujących przepisów. Druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku, gdy zaliczka ustalona według poprzednio obowiązujących przepisów będzie niższa, to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia. Różnica zostanie doliczona do zaliczki podatku w kolejnym miesiącu, w którym zaliczka podatku według aktualnych przepisów będzie niższa niż ta, ustalona na 31 grudnia 2021 roku.

 

W Comarch ERP Optima w wersji 2022.2.1 pojawią się następujące zmiany:

  •  Deklaracje roczne PIT-28, PIT-36 i PIT-36L.
  • Polski Ład: zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
  • Polski Ład: zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wersja ta zostanie udostępniona pomiędzy 21 a 27 stycznia 2022 roku.