Zarządzanie małą firmą z nową wersją programu Comarch ERP XT

Została udostępniona nowa wersja programu dla małych i mikro firm Comarch ERP XT. Dodano do niej nowy moduł — Księgę Handlową, która umożliwia prowadzenie pełnej księgowości na podstawie Ustawy o rachunkowości.

 

W nowym module znajdziesz następujące funkcjonalności: 

  • Konfiguracja okresów obrachunkowych. 
  • Zakładanie planu kont, a w tym generowanie wzorcowego planu konta dla różnych typów działalności.
  • Przygotowywanie schematów księgowych pozwalających na automatyczne księgowanie wprowadzanych dokumentów.
  • Wyliczanie zestawienia obrotów oraz sald.
  • Generowanie JPK_KR.
  • Wyliczanie zaliczek podatkowych na podstawie zapisów na wskazanych kontach księgowych.

 

Ponadto zostały wprowadzone nowości takie jak:

  • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń przy naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia drugiego progu podatkowego, zmiana wprowadzona zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi dla wynagrodzeń z datą wypłaty po 31 grudnia 2019 roku.
  • Opcja zastosowania mechanizmu podzielonej płatności na dokumentach faktur proforma.

 

Sprzedaż Comarch ERP XT nieustannie wzrasta. Program jest również ciągle udoskonalany oraz rozbudowywany, w celu spełniania zmieniających się potrzeb Klienta. Ponadto program jest zawsze zgodny z przepisami prawa.