Zarządzanie czasem pracy jeszcze prostsze – Comarch TNA w nowej wersji 2.4

Nowoczesny system do rejestracji czasu pracy z łatwą synchronizacją do systemu Comarch ERP Optima

Comarch TNA jest nowoczesnym rozwiązaniem do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy w firmie. System działa wraz z urządzeniami Comarch TNA Gateway i aplikacją zainstalowaną w telefonie pracownika. 

Została udostępniona nowa wersja Comarch TNA 2.4, a w niej:

  • Wzbogacono usługę Comarch TNA o możliwość synchronizacji czasu pracy z modułem Comarch ERP Optima Kadry i Płace.
  • Pojawiła się możliwość rozbudowy standardowej funkcjonalności systemu o automatyczną synchronizację struktur, pracowników oraz czasu ich pracy z Comarch TNA do Comarch ERP Optima (jako funkcja dodatkowa do Comarch ERP Optima Kadry i Płace).
  • Ułatwione i przyspieszone prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz niwelowanie potrzeby ręcznego wczytywania czasu pracy do systemu ERP.
  • Możliwość rejestracji czasu pracy przy pomocy kart zbliżeniowych. Nowe urządzenia Comarch TNA Gateway Plus pozwalają na rejestrację czasu pracy zarówno przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych, jak i aplikacji mobilnej Comarch TNA. 
  • Opcja wyboru sposobu rejestrowania aktywności pracownika, co zapewnia elastyczność i zmniejsza koszty prowadzenia ewidencji czasu pracy w firmie.
  • Możliwość zarządzania strukturą organizacyjną firmy i przypisywania pracowników do struktury. 
  • Uprawnienia użytkowników zostały ograniczone w zależności od pozycji w strukturze. 
  • Kierowcy oraz zastępcy kierowników centrali mogą zarządzać delegacjami i urlopami pracowników w swoich jednostkach.