Zapytanie ofertowe

Prosimy o składanie oferty na doradztwo w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe.ZapytanieOfertowe_2017-BonyNaDoradztwo (1) ZapytanieOfertowe_2017-BonyNaDoradztwo (2) ZapytanieOfertowe_2017-BonyNaDoradztwo (3)