Upgrade Premium dla klientów Comarch ERP XL

Już teraz klienci oprogramowania Comarch ERP XL mogą skorzystać z nowego produktu, którym jest Upgrade Premium. Zakup uprawnia do konsultacji telefonicznych ze specjalistami Comarch w zakresie funkcjonalności systemu. 

Upgrade Premium dla Comarch ERP XL dostępny jest wyłącznie w pakiecie rocznym.