Super promocja na system do rejestracji i zarządzania czasem pracy — Comarch TNA

Super promocja na system do rejestracji i zarządzania czasem pracy — Comarch TNA

Tylko teraz promocja na intuicyjne rozwiązanie ułatwiające rejestrację oraz zarządzanie czasem pracy w firmie. Comarch TNA zmniejsza koszty prowadzenia ewidencji czasu pracy. Aplikacja oraz urządzenia są szybkie i łatwe w obsłudze.

 

Korzystanie z systemu Comarch TNA przynosi wiele korzyści:

  • Pełna kontrola nad czasem pracy.
  • Poprawa dyscypliny pracy i zwiększona efektywność.
  • Oszczędność czasu oraz pieniędzy.
  • Opcja automatycznej synchronizacji czasy pracy do systemu ERP.

Comarch TNA Gateway

+ Rejestracja czasu pracy przy pomocy aplikacji mobilnej na smartphone z systemem Android lub iOS.
+ Urządzanie zasilane akumulatorowo z możliwością łatwego doładowania.
+ Nie ma potrzeby połączenia ze źródłem zasilania lub Internetem.

Comarch TNA Gateway Plus

+ Rejestracja czasu przy pomocy kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej na smartphone z systemem Android albo iOS.
+ Niezbędne jest połączenie ze stałym źródłem zasilania i Internetem (Wi-Fi lub LAN).
+ Do każdego urządzenia 20 kart gratis!

 

Comarch TNA Gateway

299 zł netto

Nowa cena: 1 zł netto

Jednorazowa opłata

Comarch TNA Gateway Plus

399 zł netto

Nowa cena: 99 zł netto

Jednorazowa opłata

Promocja trwa do 31.08.2019 lub do wyczerpania zapasów! 

Z promocji mogą skorzystać wszyscy Klienci korzystający z oprogramowania Comarch. Promocja obowiązuje na zakup jednego urządzenia z każdego typu. Regulamin promocji: https://tna.comarch.com/pl/regulamin-promocji/

Jeśli spełniasz warunki i chcesz skorzystać z promocji, złóż zamówienie korzystając z najwygodniejszej dla Ciebie metody: złóż zamówienie poprzez poniższy formularz lub napisz na info@cdnpartner.pl albo zadzwoń pod numer 12 636 20 34.

Comarch TNA START

Pakiet startowy zawierający miesięczny dostęp do usługi Comarch TNA, pakiet 20 pracowników oraz urządzenie Comarch TNA Gateway do rejestracji czasu pracy za pomocą aplikacji mobilnej. 

Rozwiązanie działa:

  • Samodzielnie.
  • Z systemami Comarch.
  • W integracji z rozwiązaniami firm 3-ich np. systemami ERP/FK.

Comarch TNA jest dostępne z poziomu:

  • Aplikacji mobilnej.
  • Przeglądarki stron WWW.

Istnieje możliwość zamówienia dowolnej ilości urządzeń w zależności od ilości bramek w budynku, które chcemy obsłużyć. Miesięczna opłata abonamentowa zależy tylko i wyłącznie od ilości użytkowników (pakietów pracowników), nie uzależniamy jej od ilości obsługiwanych bramek (urządzeń Comarch TNA Gateway). 

PROMOCJA: 99 zł netto za miesiąc

 

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Wybierz produkty: *

Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z RODO (szczegóły poniżej): *

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zdrowa 24. 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek; Kontakt: iod@cdnpartner.pl 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5 + 14 =