Sprawdź nową wersję Comarch DMS 2018.1.3

Została udostępniona nowa wersja Comarch DMS 2018.1.3, w której pojawiły się nowe funkcjonalności oraz usprawnienia. Najnowszą wersję Comarch DMS dostosowano do wymagań wynikających z RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Dzięki temu można skorzystać z opcji anonimizacji danych osobowych kontrahentów, pracowników oraz innych wskazanych elementów znajdujących się na kartach obiegów.

Warto zwrócić uwagę na funkcjonalności takie jak:

  • opcja przekazywania uprawnień do aktualnych dokumentów dla innego pracownika,
  • możliwość przygotowania harmonogramu, wysyłania wiadomości e-mail dotyczących zaległości oraz przypomnień o upływającym terminie wykonania (wybrane dni tygodnia o określonej godzinie),
  • pojawienie się kontrolki typu ,,Własna akcja”, która ma możliwość uruchamiania zewnętrznej aplikacji *.exe w obszarze obiegu dokumentu przez określonych i uprawnionych operatorów.

Ważnymi zmianami, które poszerzyły opcje konfiguracji, a także zwiększyły ergonomię pracy w nowej wersji Comarch DMS są:

  • opcja ustalania na danym etapie, które dane będą mapowane do kontroli Dokument ERP XL,
  • cena z dokładnością do aż 4 miejsc po przecinku oraz z dokładnością do groszy w obszarze Dokument ERP XL,
  • opcja podpinania już istniejących, a także wygenerowania nowych dokumentów z poziomu kontrolki typu dane tabelaryczne.

Ponadto zostały wprowadzone udogodnienia w ,,bezinterfejsowej” współpracy z platformą SaldeoSMART (OCR). Ustawienia konfiguracyjne Comarch DMS będą określać sposób dodawania skanów oraz odczytywania wyników.

Comarch DMS w wersji 2018.1.3 współpracuje z systemami Comarch ERP XL (w wersjach 2018.1, 2017.2 oraz 2017.1, a także z systemami Comarch ERP Optima (w wersjach 2018.5.1, 2018.2.1, 2018.1.1.

Sprawdź opis wszystkich zmian w wersji 2018.1: