Sprawdź co nowego w Comarch ERP Optima 2019.6.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.6.1 już dostępna!

Została udostępniona nowa wersja systemu Comarch ERP Optima 2019.6.1, w której umożliwiono obsługę zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia oraz dostosowano system do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Niektóre zmiany w Comarch ERP Optima 2019.6.1 związane ze zmianami w przepisach:

  • Wykazanie na deklaracji ZUS RCA kwot finansowanych przez pracodawcę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  • Plik JPK_FA(2) dostosowany do nowej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, obowiązującej od 1 lipca 2019. 
  • Wydruki Faktur dla Rolnika Ryczałtowego zawierające potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych zostały dostosowane do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych.