Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Program Comarch ERP Optima Kasa Bank pozwala na łatwe zarządzanie finansami, daje dostęp do aktualnych informacji, raportów finansowych, a także analiz planowanych wpływów i wydatków.

Jakie korzyści daje Comarch ERP Optima Kasa Bank?

 1. Moduł Optima Kasa Bank pozwala na bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Aktualne informacje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
 2. Gromadzenie danych o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach.
 3. Prowadzenie dowolnej liczby kas oraz rachunków bankowych w złotówkach, a także w innych walutach.
 4. Automatyczne pobieranie kursów NBP.
 5. Rozliczanie dokumentów w różnych walutach.
 6. Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie.
 7. Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego lub bankowego.
 8. Częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.
 9. Generowanie dokumentów kompensat.
 10. Monitorowanie oraz windykowanie należności. Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald (pojedynczych lub seryjnych).
 11. Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności.
 12. Kojarzenie płatności oraz dokumentów na poziomie płatności z faktury.
 13. Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów, a także wydatków pieniężnych, tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń).
 14. Split payment, czyli używanie mechanizmu podzielonej płatności.
 15. Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi (kontrahentami, urzędami i pracownikami).
 16. Korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
 17. Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

 

Lista raportów kasowych/bankowych rejestru [KASA]

Lista raportów kasowychbankowych rejestru [KASA]

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z Bankami:

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków

Moduł Optima Kasa / Bank możesz teraz kupić w naszym sklepie internetowym, bez wychodzenia z domu:

Potrzebujesz szkolenia z modułu Optima Kasa / Bank lub innego, indywidualnie lub dla grupy?

Co to jest system ERP?

System ERP (Enterprise Resource Planning), czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa jest to oprogramowanie dla firm – narzędzia służące do zarządzania zasobami oraz procesami biznesowymi.

Program do optycznego rozpoznawania znaków Comarch OCR przetworzył już ponad 10 milionów dokumentów!

Dziennie dokonywanych jest ponad milion transakcji, a każda z nich zostawia ślad w formie dokumentów księgowych. Większość dokumentów trafia do informatycznych systemów księgowych. Kiedyś dane były wprowadzane ręcznie, co zajmowało dużo czasu. Teraz używana jest technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która odczytuje np. dane znajdujące się na fakturach, dzięki czemu proces księgowania jest znacznie szybszy i przyjemniejszy. 

Sieć Otwartych Innowacji, czyli projekt dofinansowań na innowacyjne systemy dla firm

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany dla polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP, który wspiera innowacyjny rozwój technologii. Oznacza to, że możesz otrzymać nawet do 70% zwrotu kosztów wynikających z zainwestowania w innowacyjne rozwiązania np. system Comarch ERP XL w połączeniu z IPOsystem.

Koniec z Skype dla firm Online, czas na Microsoft Teams

Skype dla firm Online będzie aktywny do 31 lipca 2021 roku. Po upływie tego dnia usługa nie będzie już dostępna. W zamian za to dla biznesu została przygotowana usługa Microsoft Teams, która daje szerokie spektrum możliwości i wprowadza pracę zespołową na wyższy poziom. Microsoft Teams jest częścią Office 365 i promuje nowoczesne środowisko pracy. Aplikacja jest dostępna w kilku wersjach: desktopowa, webowa oraz mobilna.