Prowadzisz placówkę medyczną? Jeżeli tak, to ta wiadomość jest dla Ciebie!

Zyskaj dodatkowe punkty do umowy z NFZ dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który zaspokaja wszystkie elementy, na które nałożył nacisk NFZ przy przyznawaniu punktów w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczy wyznaczników oceny wniosków placówek świadczących usługi medyczne w sprawie zawarcia umowy z NFZ w celu możliwości świadczenia usług opieki zdrowotnej, NFZ nałożył duży nacisk na bezpieczeństwo pacjentów, pracowników oraz proces monitorowania zakażeń szpitalnych i wyników leczenia.

Placówka świadcząca takie usługi, dzięki wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zaspokającego co najmniej jedno z wyżej wymienionych elementów, na które położył nacisk NFZ, może liczyć na dodatkowe punkty w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie umowy z NFZ.

Systemy informatyczne COMARCH Optimed24 oraz OPTIMED NXT, które oferujemy, spełniają wszystkie kryteria. Dzięki wdrożeniu jednego z nich, placówka medyczna może otrzymać dodatkowe punkty w wyżej wymienionym konkursie.

Dla przychodni oraz placówek ambulatoryjnych polecamy Optimed24. Natomiast do zarządzania szpitali – COMARCH OPTIMED NXT.